Han ska få fram en ny jaktlag
  • Granngården

Han ska få fram en ny jaktlag

AktuelltPublicerad: 2013-05-23 10:23

Förra året frågade regeringen centerpartisten Håkan Larsson om han ville göra en utredning om jaktlagen. Han åtog sig uppdraget, även om han inte är så kunnig i jaktfrågor. Jägarnas Riksförbund, som ingår i utredningens expertgrupp, jobbar för att lyfta bort Naturvårdsverket som ansvarig myndighet för viltförvaltningen.

– De tyckte att det var bra att ha en utredare som inte var knuten till endera sidan i jaktfrågor, en utredare som kunde se saken med öppna ögon, säger Håkan Larsson (c) till Länstidningen i Östersund, LTZ.

Får hjälp
Ekologen Jens Andersson och juristen Nina Nordengren hjälper Håkan Larsson med utredningen. Trion träffar även en expertgrupp som består av representanter från de två jägarorganisationerna, länsstyrelsen i Stockholm, Miljödepartementet, Landsbygdsdepartementet, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, LRF och skogsbolagens viltgrupp.

Ska moderniseras
Utredningen väntas vara klar den 31 december 2014. Syftet är att se över och modernisera jaktlagstiftningen. Myndighetsansvaret för jakt och viltvård ska också ses över.
– Jaktlagen är från 1938. Då var grundinställningen att allt vilt var fredat om inget annat sades. Då var viltstammarna små, men i dag har vi den största viltstammen i modern tid, säger Jens Andersson till LTZ.
Just nu är det för tidigt att säga vilka förändringar i jaktlagen som kommer att föreslås.
Trion arbetar med myndighetsfrågan kring ansvaret för jakt och vilt. Detta förväntas redovisas för regeringen som ett delbetänkande den 1 augusti.

Lyfts bort från Naturvårdsverket
Jägarnas Riksförbund (JRF) jobbar för att få bort viltförvaltningen från Naturvårdsverket.
– Vilt ska brukas och förvaltas genom allmän jakt, vilket tyvärr inte sköts bäst hos Naturvårdsverket som har uppdrag att skydda och bevara, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson. 
– Vi ser idag effekterna genom att vilt­stammarnas förändringar inte hålls på lokalt acceptabla nivåer så att både vilt och areella näringar kan samexistera, tillägger hon.
Vildsvinens ohämmade tillväxt i vissa områden och att det inte utvecklas redskap att förvalta älgstammen i takt med tillväxten, är andra exempel enligt Solveig Larsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB