Här är yrkesnämnden för naturturism
  • Allmogejakt

Här är yrkesnämnden för naturturism

AktuelltPublicerad: 2017-12-07 06:00

Det har bildats en yrkesnämnd för naturturism. Nämnden ska bland annat stötta i Skolverkets utformning av en ny inriktning för naturturism, där jakt och viltvård ingår, i Naturbruksprogrammet på gymnasienivå.

Tidigare ville Skolverket slopa gymnasielinjen för jakt och viltvård.
Jakt & Jägare skrev om det här:
Sedan körde regeringen över Skolverket för att rädda jaktgymnasierna. Lösningen blev att lyfta in programmet för jakt och viltvård i en ny inriktning mot naturturism.
Det rapporterade Jakt & Jägare om här:

Naturturismens yrkesnämnd bildad
Naturturismen är en växande bransch och det finns ett behov av fler verksamma aktörer. Skolverket har fått uppdraget att lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. För att näringen ska kunna stötta en sådan inriktning bildades nyligen Naturturismens yrkesnämnd.
Yrkesnämnden ska representera organisationer knutna till näringen och vara ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom naturturism. Nämnden kommer att fungera som ett branschråd.

Jägarnas Riksförbund en av deltagarna
I arbetet med att ta fram yrkesnämnden har flera organisationer deltagit, bland andra Centrum för naturvägledning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Jägarnas Riksförbund och Naturbruksskolornas Förening, Visita.
I styrelsen för Naturturismens yrkesnämnd sitter följande ledamöter:
• Hushållningssällskapens förbund – Jesper Broberg (ordförande)
• Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund – Joakim Eriksson
• Svenska Ekoturismföreningen – Per Jiborn
• Svenska Jägareförbundet – Ulf Sterler
• Svenska Turistföreningen – Anna Graham
•Sveriges Jordägareförbund – Anders Grahn
• Sveriges Fisketurismföretagare – Lollo Englund
Viltvårdskonsulenten Sivert Borup på Jägarnas Riksförbund fick uppdraget att bli valberedare för styrelsen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB