Höstjakt på lo blir ”djurförsök”?
  • Sunne Jaktmässa

Höstjakt på lo blir ”djurförsök”?

AktuelltPublicerad: 2012-11-10 10:44

Att jaga lo under hösten kan i Jämtlands län betraktas som djurförsök. Då krävs tillstånd från en djuretisk nämnd enligt Jordbruksverket. I grannlänet Västerbotten går det dock bra att jaga lo på hösten. Där kallas jakten för skyddsjakt. Då får länsstyrelsen själv ta beslutet utan att blanda in Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Jakt & Jägare berättade tidigare att länsstyrelsen i Västerbotten på eget initiativ beslutat om att införa höstjakt på lodjur. Läs den artikeln här:

Tio vuxna, ensamma djur får fällas under jakten, som pågår från första november och som längst fram till 16 december.

Jakten betecknas som skyddsjakt för att man vill minska skadorna på rennäringen.

Skälet till att man infört höstjakt är att det ofta är svårt att spåra lodjuren i mars-april då jakten vanligtvis genomförs.

I flera andra Norrlandslän vill man också ha lojakt på hösten.


”Licensjakt” gör det krångligt
I Jämtlands län, som har landet tätaste lodjurstam, vill man jaga lo på hösten. Men där kallades inte jakten för skyddsjakt utan för licensjakt. Det har krånglet till det hela avsevärt.

– Bakgrunden är att den senaste lodjursjakt till stora delar misslyckade därför att det var skare under jakten i mars-april. Därför gick det inte att spåra lo, säger Mikael Wallén, rovdjurshandläggar vid länsstyrelsen i Jämtland.

I Jämtland har man varit överens i viltförvaltningsdelegationen om att få en populationsbegränsande jakt på hösten för att minska skadorna på rennäringen. Det är samma tanke och samma motiv som i Västerbotten. Skillnaden är bara att i Jämtland ville man ha en försöksverksamhet med licensjakt under tre år med Västerbotten kallade sin jakt för skyddsjakt.


Måste få dispens
Genom att Jämtland benämnde jakten för licensjakt var man tvungen att vända sig till Naturvårdsverket för att få dispens för ändrad jakttid och för tillstånd att släppa drivande hund. Det behövs inte om det är frågan om skyddsjakt.

När ansökan kom till Naturvårdsverket noterade man där att Jämtland ville ett ”försök” under tre års tid för lojakten.

Ordet ”försök” innebar att Naturvårdsverket vände sig till Jordbruksverket i Jönköping och frågade om ”dispens avseende jakttid för licensjakt på lo kan vara djurförsök”.


”Djurförsök” enligt Jordbruksverket

Nyligen kom svaret från Jordbruksverkets avdelning djurskydd och hälsa. ”Jordbruksverkets bedömning av Länsstyrelsen i Jämtlands läns ansökan är att detta kan vara att betrakta som djurförsök enligt djurskyddslagens krav.”

Enligt Jordbruksverket kan det då krävas godkännande av en regional djurförsöksetisk nämnd för att jaga lo i Jämtland.

I landet finns sex djuretiska nämnder som vanligtvis granskar frågor som rör djurförsök vid medicinsk forskning.


Kan bli långbänk
Den från börja till synes enkla frågan om att flytta lojakten några månader för att kunna jaga när det finns spårsnö har därmed förvandlats till någonting helt annat. Frågan är om man över huvud taget hinner med att jaga i år.

– Jag vet inte vad vi ska göra än. Vi får invänta svaret från Naturvårdsverket, säger Mikael Wallén.

• Kommer ni att kalla höstjakten för skyddsjakt till nästa år?

– Jag vet inte. Det beror på vilket svar vi får från Naturvårdsverket.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma