Hundpack för vargjakt i USA?
  • SVA

Hundpack för vargjakt i USA?

AktuelltPublicerad: 2012-09-10 12:42

I den amerikanska delstaten Wisconsin förbererder man nu för vargjakt. Under tiden hävdar jägare i staten att det är nödvändigt att använda spårhundar i jakten efter varg. Djurskyddsorganisationer protesterar och menar att staten inte gör tillräckligt för att skydda jakthundarna vid eventuellt dödliga konfrontationer med varg. 

I Wisconsin blir det snart vargjakt. Jägare i staten vill att det ska vara tillåtet att använda hundar i jakten, eftersom de menar att det annars blir svårt att fälla varg.
Går jägarnas önskan igenom blir Wisconsin den första, och hittills enda, staten som tillåter användning av hundar vid jakt efter varg.
Jakten inleds den 15 oktober och får pågå under fem månaders tid, där max 200 av de 800 vargar som staten hyser får fällas.

Heta diskussioner
Nu går diskussionerna kring användandet av hund heta. Djurskyddsorganisationer vill inte tillåta jakthundar, eftersom det är för riskabelt för dem. Jägare menar att jakten inte blir lika effektiv om man reglerar användandet av hund genom förbud eller att de tvingas använda spårlinor.
Advokat Carl Sinderbrand, som företräder djurskyddsorganisationer, menar att vargjakt i andra stater förväntas bli framgångsrika, även om jakthundar inte tillåts. I exempelvis Montana och Minnesota får hundar inte användas. I Alaska måste spårlina användas när man spårar skadade vargar med hund.

Traditionellt användande av jakthund
I Wisconsin är dock användandet av jakthundar vid olika typer av jakt en allmän tradition vid jakt. De största påtryckarna för jakthund vid vargjakt är statens björnjägarorganisation, eftersom så nästan alla björnjägare i staten använder hundar för att spåra björn och tvinga dem upp i träd.

"Hundpack att föredra"
Bob Welch, ordförande vid Wisconsin Hunters Rights Coalition, menar att vargjakt med hundpack är att föredra. Enligt honom tillåter lagen hundpack upp till sex hundar som spårar där snö gör det möjligt. Sedan ska de släppas när de hittar varg och jägarna kan då följa jakthundarna via gps och skjuta vargen.
– Ytorna som jagas kan vara allt mellan 250 till 2 500 hektar stora. Jägarna bör bara släppa hundar när de fått fatt i en ensam varg, och inte när hela flockar är i närheten. Sannolikheten att det blir dödliga konfrontationer är liten, eftersom mycket talar för att en ensam varg hellre flyr än går in i närkamp med en hund, säger Bob Welch till tidningen Wisconsin State Journal.

195 hundar dödade av varg förra året
Advokat Carl Sinderbrand håller inte med. Han menar att staten fått ersätta hundar som dödats av varg under björnjakter eller träning för desamma. Under 2011 begärdes ersättning för 195 hundar som dödats av varg.
Djurskyddsorganisationer vill hellre att användandet av jakthund vid vargjakt regleras på olika sätt för att trygga deras säkerhet. Förslagen är till exempel att använda spårlina, att bara tillåta spårhundsraser som har en mindre benägenhet att själva attackera vargar och att kräva särskild utbildning för hundar som ska jaga varg.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare