Infiltration med GPS effektivt vapen mot mårdhund
  • Jämtland Game Fair

Infiltration med GPS effektivt vapen mot mårdhund

AktuelltPublicerad: 2009-04-06 11:59

Genom att förse mårdhundar med sändare kan de leda jägare till nya djur, samt slutligen till att alla mårdhundar kan tas bort inom ett område. Forskarna konstaterar också att fler mårdhundar än man trodde vandrar in till Sverige samt att de rör sig över överraskande stora områden.

– Vi har utnyttjat mårdhundens sociala beteende till vår fördel. Tre av de fyra djur som försågs med sändare i höstas har lett oss till nya mårdhundar, berättar SLU-forskaren Fredrik Dahl, en av projektledarna för Naturvårdsverkets pilotprojekt för att utveckla ett varningssystem för nya invandrade mårdhundar.
För tillfället är det tio sändarförsedda och steriliserade djur som följs. Allt tyder på att de vandrar tills de stöter på en annan mårdhund.
– Metoderna har fungerat bra. Genom övervakning med IR-kameror, sändarförsedda mårdhundar och genom tips från framför allt lokala jägare har vi kunnat avliva mårdhundarna i flera olika områden säger Fredrik Dahl.

Tolv föryngringar
Totalt har forskarna avlivat mer än 50 mårdhundar i Norra Sverige.
Forskarna upptäckte dessutom att det vandrar in fler mårdhundar än tidigare känt. Belägg finns nu även för tolv misstänkta föryngringar av mårdhund i Sverige under år 2008. En överraskning är också att mårdhundarna tycks röra sig över ett mycket större område än man tidigare visste, upp till fem mil fågelvägen.

Flyttades 700 mil
Mårdhunden är en främmande art som inte hade kunnat vandra in i Sverige på naturlig väg. Den blev förflyttad 700 mil av mänsklig hand, från östra Asien till västra delarna av före detta Sovjetunionen, där den frisläpptes som ett nytt pälsvilt.
Sverige har i ett flertal internationella konventioner förbundit sig att ”förhindra, utrota eller kontrollera de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter”. Det är huvudskälet till att Naturvårdsverket satsar på att stoppa mårdhundens etablering.
Det sydligaste bekräftade fyndet av mårdhund ligger cirka tre mil norr om Umeå.

Sprider sjukdomar
Mårdhunden har orsakat stor ekologisk skada på det inhemska djurlivet i länder där den etablerat sig. Det gäller framför allt fåglar i våtmarker och groddjur. I Sverige kan mårdhunden bli ett allvarligt hot mot bland annat sällsynta fåglar som rördrom, skäggmes, kärrhök och svarttärna. Dessutom kan mårdhunden sprida flera farliga sjukdomar, bland annat rabies och en bandmask (Echinococcus multilocarius) som kan ge människor leversvikt med dödlig utgång.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma