Inga kurspengar till rovdjursvänner
  • Sunne Jaktmässa

Inga kurspengar till rovdjursvänner

AktuelltPublicerad: 2012-09-27 11:41

Svenska rovdjursföreningen får inga pengar från länsstyrelserna för att hålla kurser för sina egna representanter i viltförvaltningsdelegationerna.

– Från länsstyrelserna är vi överens om att inte lämna bidrag till intresseorganisationerna som vill hålla egna kurser för deltagare i viltförvaltningsdelegationerna. Utbildningen i viltförvaltningsdelegationen står länsstyrelsen för.
Det säger Per Wedholm, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Örebro.

Det är i ett brev till samtliga länsstyrelser, utom Gotland, som Rovdjursföreningen begär att få 10 000 kronor från respektive länsstyrelse, sammanlagt 200 000 kronor.

Pengarna skulle gå till utbildning av vad man kallar ”naturvårdsföreträdarna” i viltförvaltningsdelegationerna. Dit räknas representanter för Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening.

I viltförvaltningsdelegationerna finns representanter för de politiska partierna och olika intressegrupper som näringsliv och turism, friluftsliv, jakt, fiske, skog och jordbruksmark.


Enbart till ”naturvårdsföreträdarna” 
Men pengarna som Rovdjursföreningen begärde skulle enbart användas till utbildning av ”naturvårdsföreträdarna” i viltförvaltningsdelegationerna. Övriga i delegationerna var inte aktuella.

– Vi har inte haft någon annan förening som begärt pengar för att enbart utbilda sina egna, säger Per Wedholm.

Den 25 september hade de sju länsstyrelserna i det mellersta förvaltningsområdet telefonmöte. Då bestämdes att inte betala ut bidrag till intresseorganisationers utbildningar av representanter i viltförvaltningsdelegationerna.
– Vi är överens om att inte betala till enskilda organisationer. Utbildningarna som representanterna i viltförvaltningsdelegationerna ska få ska vara tillgängliga för alla i delegationen, säger Per Wedholm.


”Alla ska kunna få utbildning”
Han understryker att det är viktigt att människorna som sitter i viltförvaltningsdelegationerna är välutbildade, men att länsstyrelsen ska stå för utbildningen.

– Personerna i viltförvaltningsdelegationerna får gärna komma med egna önskemål men alla ska ha möjlighet att delta i utbildning. I Örebro län har vi fått önskemål om vissa föreläsare och det har vi ordnat, säger han.

Närmast gäller det en utbildningsdag där en fårägare som drabbats av vargangrepp ska berätta om sina erfarenheter.

Vidare ska en person som ordnar vildmarksturism i norra länsdelarna berätta om sina erfarenheter av den verksamheten.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster