Inga nya fällor godkänns före september 2010
  • SVA

Inga nya fällor godkänns före september 2010

AktuelltPublicerad: 2009-07-03 17:07

Det blir inga tillstånd för nya vildsvins- eller lodjursfällor de närmaste 14 månaderna. Den 1 augusti i år startar Naturvårdsverket en förstudie i fällfångst av stora däggdjur, med tonviken lagd på vildsvin.

Målet med projektet är att få igång en fungerande testverksamhet för fällor. Verket vill hitta godtagbara konstruktioner för främst vildsvinsfällor och se vilka utbildningskrav man bör ställa på jägarna. 

Det kan också behövas riktlinjer för själva fälljakten och var den bedrivs samt förändringar i lagstiftningen.
Det blir Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som i samarbete med jägarorganisationerna ska bedriva fångst- och analysverksamheten.
Minst ett 20-tal djur per fälla ska fångas från 1 augusti i år till 31 augusti nästa år.

Stress och skador
Både djuren och fällorna ska undersökas grundligt. Naturvårdsverket vill ha svar på till exempel hur stressade djuren blir, temperaturer inne i fällan och, förutom skador på djuren, även skador på fällorna.
I projektbeskrivningen nämns bland annat nya möjligheter med övervakningskameror som man inte använt tidigare när man testat fällor. 
Det är också meningen att fällor för vildsvin och lodjur som redan är godkända ska ingå i studien.
Testverksamheten ska övervakas av en referensgrupp, där jägarorganisationerna, LRF, polisen, viltskadecenter och flera andra organisationer, bland annat en djurskyddsorganisation och en tillverkare av fångstredskap, ska ingå.

Tidigast i september
Finansieringen för den drygt ett år långa förstudien, cirka två miljoner, tas ur anslaget för biologisk mångfald. Utöver det kräver också studien att de organisationer som ingår i arbetet bidrar med framför allt personal.
Naturvårdsverket kommer inte att godkänna några nya fällor för större däggdjur innan förstudien är klar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare