Ingen helgfrid för vildsvinen
  • Sunne Jaktmässa

Ingen helgfrid för vildsvinen

AktuelltPublicerad: 2014-05-05 14:15

Länsstyrelsen i Halland ger dispens för vildsvinsjakt under helger i Biskopstorps naturreservat utanför Halmstad. Det skriver Hallandsposten i dag. Normalt är all jakt förbjuden på helger i naturreservatet.

Men jaktklubben som arrenderar markerna ansökte nyligen om tillstånd för tre fastigheter i reservatet. Nu har länsstyrelsen gått med på jakten.
Möjligheten till helgjakten gäller vid sex tillfällen under november och december i år.

Ökad avskjutning krävs
Bakgrunden till beslutet är att avskjutningen av vildsvinen måste öka. Stammen växer snabbt och görs inget kan den fördubblas inom några år. Det innebär ökade skador på lantbruk och i trafiken.


Bättre samordnad jakt
Jakten på de utvalda helgdagarna innebär att vildsvinen kan jagas mer samordnat med omkringliggande marker, meddelar länsstyrelsen i beslutet.
Myndigheten poängterar också att jakten inte kommer att påverka naturmiljön.

I reservatsföreskrifterna för Biskopstorp anges annars att helgförbudet för jakt är till för att främja allmänhetens tillgång till området, som blivit naturreservat bland annat för sin ädellövskog.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster