Jägare ska bestraffas kollektivt
  • Sunne Jaktmässa

Jägare ska bestraffas kollektivt

AktuelltPublicerad: 2013-11-21 12:07

EU-tjänstemän vill stoppa tjuvjakt på varg genom att införa kollektiv bestraffning av jägarkåren i Sverige. I ett område där en varg dödas illegalt ska licensjakten på alla rovdjur stoppas i fem år. Det föreslås i ett internt arbetsdokument som Jakt & Jägare tagit del av.

Ett annat förslag är att en specialstyrka inom polisen granskar alla nödvärnsskott mot varg som avlossats med stöd av paragraf 28.

På torsdagen rapporterade Dagens Eko att EU-kommissionen åter hotar Sverige med EU-domstol om det blir vargjakt i vinter.

Bakom fasaden finns dock långt mer detaljerade förslag på hur Sverige ska hysa sina vargar.

EU-tjänstemän jobbar just nu med förslag på hur samtliga medlemsländer ska skydda och bevara sina stora rovdjursarter.

Dokumentet om Europas vargar omfattar nästan 100 sidor. Här finns enskilda tio- och elvapunktsprogram till alla medlemsländer som hyser varg.


Överlämnat till miljökommissionen
Författare är italienska tjänstemän vid Istituto Ecologia Applicata i Rom och skrivningen är överlämnad till miljökommissionens tjänstemän. Nu ska dokumentet diskuteras med medlemsländerna.

Första och andra förslaget är att Sverige, Finland och Norge upprättar en gemensam förvaltningsplan för vargen. I EU-planen efterlyses också att länderna gemensamt slår fast vad som är gynnsam bevarandestatus för arten.

Punkt nummer tre i förslagslistan siktar in sig på att bryta den svenska vargstammens isolering.


Vargkorridoren dammas av
Idén om en vargkorridor förbi renskötselområdet dammas av. Förslagsförfattarna vill att samhället och rennäringen ska ordna grupparbeten, där det jobbas fram förslag på ersättningar och metoder för att låta varg finnas i renskötselområdet.

Planen är att skapa mesta möjliga acceptans för vargen hos renskötarna.

Punkt nummer fyra går ut på att öka möjligheterna till fler vargar i södra Sverige. Politiker och tjänstemän ska definiera olika zoner, beroende på om det finns mycket bytesdjur för vargarna och tamdjur som kan bli konfliktskapande.

De italienska tjänstemännen vid Istituto Ecologia Applicata hoppas minska konflikterna genom att det finns detaljplanerad beredskap för hur fårnäringen ska skyddas. De hoppas också att detta ska leda till att de negativa attityderna till vargen inte ökar i den södra landsändan.


Ny svensk polisstyrka mot tjuvjakt
Punkt nummer fem i förslagslistan handlar om att stoppa illegal jakt.

Författarna vill att Sverige utreder möjligheten att inrätta en ny statlig polismyndighet: viltpolisen. Uppgiften för den organisationen blir att utreda samtliga fall där vargar skjutits, när det inte är statliga tjänstemän som hållit i bössan.

Viltpolisen föreslås även utreda alla paragraf 28-skott, när vargar fällts under attack mot tamdjur.


Kollektiv bestraffning av jägarkåren
Under den här punkten föreslås också kollektiv bestraffning av jägarkåren.

Om en varg dödas illegalt ska all rovdjursjakt i området stoppas i fem år, föreslår de italienska EU-tjänstemännen.

På så sätt hoppas de öka det sociala trycket mot tjuvjägare och öka acceptansen för att samhället bestraffar illegal jakt.

I punkt nummer sex efterlyser de italienska tjänstemännen att skyddsjakten och användningen av paragraf 28 blir mer vetenskapligt baserad, så att inte vargstammen riskeras att ta skada.

Punkt nummer sju i dokumentet handlar om konflikten mellan vargar och löshundsjakt. Förslaget är att jägarorganisationerna tillsammans med Viltskadecenter utreder vilka möjligheter det finns till att använda skyddsvästar på hundarna.


Alternativ till löshundsjakt
Alternativa jaktmetoder, som hindrar att löshundar möter vargar, ska också utredas, enligt förslaget.

I punkt nummer åtta föreslås att förebyggande åtgärder för lösgående djur i fäbodbruk ska utredas. Enligt förslaget ska man också straffa djurägare som struntar i att vidta förebyggande skyddsinsatser. De ska inte få någon ersättning.

Punkt nummer nio och tio handlar om att länsstyrelsernas personal ska få bättre utbildning och mer resurser samt att inventeringen av vargstammen under barmarkssäsongen ska förbättras.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma