Jägareförbundet vill skjuta fler vargar
  • Sunne Jaktmässa

Jägareförbundet vill skjuta fler vargar

AktuelltPublicerad: 2011-01-11 15:21

Svenska Jägareförbundet begär att Naturvårdsverket omprövar tilldelningen i årets licensjakt på varg. ”Det mesta tyder på att antalet föryngringar 2010 kommer att vara det högsta någonsin. 25-27 föryngringar i Sverige är det troliga utfallet”, heter det i SJF:s brev till Naturvårdsverket.

Det är ordföranden i Jägareförbundet, Torsten Mörner, och ordföranden i rovdjursrådet, Torbjörn Lövbom, som undertecknat skrivelsen.
Enligt vargforskaren Olof Liberg är det möjligt att Jägareförbundets beräkningar stämmer. Det kan i sin tur betyda att vargstammen uppgår till mellan 250 och 270 individer.

Fler bekräftade föryngringar 
– Vi hade inte lika många bekräftade och troliga föryngringar när beslutet om årets vargjakt togs. Det har gjorts fler spårningar sedan dess. Men så här är det med vår vargförvaltning, blir tilldelningen för liten i år finns det chans att öka avskjutningen nästa år, säger Olof Liberg.
I halvårsskiftet 2012 ska Lars-Erik Liljelunds utredning ge svar på hur många vargar det behövs för att leva upp till EU:s krav på ”gynnsam bevarandestatus”.
Fram till dess är dock beslutet, i Sveriges riksdag, att landet ska ha max 210 vargar.

”Strider mot riksdagsbeslut”
”Jägareförbundets bedömning är att 20 fällda vargar i år inte kommer att frysa stammen under den nivån. Tilldelning strider därför enligt vår mening mot intentionerna i riksdagsbeslutet", skriver Mörner och Lövbom till Naturvårdsverket.
Fyra dagar före jaktstarten i årets licensjakt vill alltså Jägareförbundet att Naturvårdsverket bryter upp sitt första beslut och ökar tilldelningen.

• Är tanken realistisk?
– Naturvårdsverket måste ändå fatta ett nytt beslut under den här veckan. Det finns andra saker i det första beslutet som är felaktiga, till exempel innebär texten i beslutet att skoter inte får användas vid spårning på oplogade vägar. Det finns också skrivningar om varg som inte kan uppvisas, som lett till spekulationer om att reglerna skärpts. Samtidigt som det rättas till har man chansen att besluta om ny tilldelning, svarar Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

”Till och med bojkott”
Mörner och Lövbom pekar i sitt brev till Naturvårdsverket på att den försiktiga tilldelningen i årets licensjakt lett till kraftiga protester runt om i varglänen.
”Svenska Jägareförbundet konstaterar att beslutet om att endast 20 vargar skall fällas vid årets licensjakt har lett till stora protester och frustration i alla berörda län och t o m bojkott av vargjakten i några områden. De positiva effekterna med ökad förståelse för rovdjurspolitiken som 2010 års vargjakt skapade, har i ett ögonblick återigen utbytts mot stark misstro”, skriver Mörner och Lövbom.

Svårt förankra vargflytt
De befarar att det fortsatta arbetet med att ”förankra” flytt av vargar har små möjligheter att lyckas – om inte vargstammen faktiskt låses vid den nivå riksdagen slagit fast, 210 individer.
”Det bör vidare poängteras att regeringen så sent som idag i debattartikel i DN framhåller att nya vargar skyndsam skall införlivas i stammen. Det innebär att antalet vargar även måste anpassas för dessa åtgärder. Regeringen och riksdagen har tydligt deklarerat att vargflytt INTE skall ge fler vargar, utan friska”, skriver Mörner och Lövbom.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster