Jägarna litar inte på älginventering
  • Sunne Jaktmässa

Jägarna litar inte på älginventering

AktuelltPublicerad: 2006-04-26 11:55

I februari gjorde Bergvik Skog en stor flyginventering av älgstammen. Enligt resultatet skulle det finnas en stam med i snitt 16,5 älgar per 1 000 hektar i Fredriksbergsskogarna. Men jägarna i trakten tror att den siffran är överskattad och planerar nu att göra en egen spillningsinventering.

Flyginventeringen, som kallats ”Sveriges största älginventering”, gäller 853 000 hektar. Enligt inventeringen fanns 9 580 älgar, vilket betyder 11,2 älgar i vinterstammen per tusen hektar. Enligt inventeringen skulle det finnas en tredjedel till i Fredriksbergsskogarna.
Att jägare och skogsbolag har olika åsikter på älgförvaltningen är ingen nyhet. Skogsägarna anser att det finns betydligt fler älgar i skogarna än de som jägarna ser under jakten. De älgar som inte skjuts orsakar stora skador på ungskogen, anser skogsbolagen.
Jägarna anser att inventeringen inte gjorts heltäckande över området. Istället har 20 procent av ytan inventerats rutvis och sedan har ett totalresultat kommit efter matematiska beräkningar.

Rutor i fel terräng?
Jägarsidan tror att flera av dessa rutor lagts i låglänt terräng med mindre snö, som runt sjöar och älvar där älgarna ofta samlas vintertid och att färre rutor förlades uppe i bergen.
Då räknades 2 400 älgar i området omkring Fredriksberg. Sedan beräknades att man missat 24 procent av älgarna och lade till dem, vilket resulterade i 2 900 älgar i trakten eller 16,5 älgar per tusen hektar.
– Väldigt få av jägarna tror på detta som skulle innebära att vi har lika mycket älg nu, eller till och med mer, än under den stora älgexplosionen på 1980-talet, säger Lennart Myhrman från Fredriksberg till Dala-Demokraten.
– Spillningsinventeringen hoppas jag kommer till stånd för att bekräfta eller få underlag att ifrågasätta flyginventeringen, tillägger Lennart Myhrman i Dala-Demokraten.
Helst vill han att inventeringen blir av med en gång. Den 18 maj är det möte i viltvårdsnämnden och älglicenserna för höstens jakt ska tas upp.
Under förra jaktsäsongen sköts totalt 267 älgar i Fredriksbergsområdet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster