Jakten löser inte inavelsproblemet
  • SVA

Jakten löser inte inavelsproblemet

AktuelltPublicerad: 2010-01-13 17:45

Miljöminister Andreas Carlgrens tal om att skjuta sjuka vargar får nu hård kritik. Många förväntade sig att de skjutna vargarna skulle vara sjuka, vilket inte är fallet och inte heller något som forskarna hade förväntat sig.

Miljöminister Andreas Carlgren har i debattartiklar och intervjuer motiverat regeringens beslut om vargjakt motiverat det med att vargarna inte är genetiskt friska och bär på missbildningar. Han har bland annat hävdat att den snabba tillväxten av genetiskt sjuka vargar riskerar att äventyra målet för hela rovdjurspolitiken.
När veterinärerna nu har undersökt större delen av vargarna har de visat sig vara friska och vid god vigör, ett besked som uppenbarligen många debattörer – och journalister – tog emot med förvåning. Det fanns förväntningar om att hitta sjuka vargar och att inaveln skulle synas.

Jakten handlar om acceptans
Rovdjursforskaren Olof Liberg konstaterar i en intervju i Dagens Nyheter att Carlgren medverkat till den missuppfattningen.
– Carlgren har spritt den här missuppfattningen genom sitt snack om att byta ut sjuka vargar, säger han och påpekar att jakten i själva verket är ett sätt att få en vidare acceptans av varg.
Resultatet från vargobduktionerna – att vargarna i stort sett är friska – är precis vad forskarna har väntat sig. Det finns tidigare studier som visar att cirka tio procent av vargarna bär på någon form av missbildning, men det är alltså marginella problem för den svenska vargstammens hälsa.
– Den allvarligaste effekten av inaveln är på reproduktionen. Valpkullarnas storlek och överlevnad har ett samband med inavelsgraden, säger Olof Liberg.

Missförstånd
I en intervju i Dagbladet i Sundsvall försvarar Carlgren vargjakten och anser att en del av den efterföljande debatten bygger på missförstånd.
– Det är inte meningsfullt att låta den nuvarande stammen av genetiskt svaga individer växa okontrollerat. Utan jakten får vi inte acceptans för avsikten att ta in nya vargar i landet, säger Carlgren till Dagbladet.
Han anser att regeringens åtgärder ska ses som en helhet och att det krävs krafttag för att säkra vargens överlevnad och samtidigt få acceptans för politiken
– Just nu pratar alla bara om jakten. Ingen bryr sig om att vi också ska ta in genetiskt friska vargar och stärka stammen, säger Carlgren.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare