JRF: ”Allemansrätten ger för många intrång”
  • Granngården

JRF: ”Allemansrätten ger för många intrång”

AktuelltPublicerad: 2012-08-01 14:25

Fastighetsägare måste ges större möjlighet att stoppa kommersiella intrång på marken från utomstående, anser JRF.

Jägarnas Riksförbund (JRF) instämmer med riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C). Allemansrätten måste diskuteras och regelverken anpassas till dagens samhällsglobalisering. 

Men JRF anser att det finns fler problem än utländska bärplockare, som med stöd av allemansrätten bedriver kommersiell bärplockning.

– Enskilda markägare utsätts även i allt större utsträckning för organiserat kommersiellt intrång från enskilda, organisationer och företag. Det handlar till exempel om idrottsevenemang, viltsafaris, rid- och vandringsleder, olika former av terrängkörning och kanotturer med strandhugg, kommenterar Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF.


Intrång som begränsar äganderätten
– Det är intrång som inte bara skapar förslitningar och nedskräpnig, utan i allt för många fall begränsar den enskilda äganderätten, tillägger hon.

Fastighetsägarens lagstadgade rätt att nyttja och bedriva verksamhet på fastigheten måste komma i första hand. Allt kommersiellt nyttjande från utomstående ska endast tillåtas efter samverkan med aktuell fastighetsägare, anser JRF.

– Allemansrätten som en sedvanerätt för i första hand lokalbefolkningen att fritt röra sig i skog och mark och även plocka bär och svamp, i första hand för husbehov, är en sak. Kommersiellt nyttjande av annans mark en helt annan, fastslår Solveig Larsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB