JRF i Örebro län överklagar lokvoten
  • Sunne Jaktmässa

JRF i Örebro län överklagar lokvoten

AktuelltPublicerad: 2009-02-11 15:31

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Örebro begär hos Naturvårdsverket att kvoten i årets lojakt omprövas. I länet blev tilldelningen fem lodjur, samma nivå som förra året. JRF-distriktet vill att antalet höjs med två-fem lodjur. 
Björn Andersson, JRF-ordförande för Örebro län, hänvisar till totala predationstrycket på bytesdjuren. 

– Stammarna av småvilt har kraftigt decimerats i Örebro län, och då framför allt i de norra delarna av länet, som en följd av stora stammar av lodjur och varg. Det finns i delar av länet inte någon jaktbar rådjursstam, vilket inte bara är negativt för jägarna utan också för lodjuren, vars huvudföda är rådjur, kommenterar han.
– Forskarna har också verifierat att födotillgången för lodjuren börjar bli bekymmersam och att antalsmålet för lodjurstammen är för högt satt med hänsyn till födotillgången, tillägger Björn Andersson.

Förödande konsekvenser
JRF-distriktet anser att länsstyrelsens och Naturvårdsverkets försiktighetsprincip vid förvaltningen av lodjursstammen får förödande konsekvenser för såväl rådjuren som lodjuren.
– Vi anser att större hänsyn måste tas till det totala predationstrycket i områden där vargen och lodjuret konkurrerar om samma byte, förklarar Björn Andersson.  
JRF-distrikt framhåller även det faktum att inga inventeringar gått att genomföra på senare år. Det innebär att länsstyrelsens kvalitetssäkrade koll på familjegrupper i lostammen är ett alldeles för svagt underlag för en bedömning av stammens storlek när avskjutningsnivån ska avgöras.

Stort mörkertal för antalet lodjur
– Mörkertalet är enligt vår bedömning stort, konstaterar JRF-basen i Örebro län.
Distriktet anser att argumentet om en överstor lodjurstam för att få en spridning söderut i landet, med nuvarande kunskap om stammens spridning, inte längre är motiverat.
Tidigare år har tillståndet för jakt omfattat endast delar av länet. Beslutet för 2009 gäller för jakt på fem djur i hela länet, alltså över en större areal än vad som gällt tidigare år.
– Årets tilldelning innebär alltså i realiteten en minskning av antalet lodjur för Örebro län, vilket är anmärkningsvärt. Det finns enligt vår mening inget som motiverar detta, säger Björn Andersson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster