JRF kräver rättning om vargvalpar
  • SVA

JRF kräver rättning om vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2015-12-18 14:22

Regeringens uppgifter om att det fötts 50 vargvalpar under våren, baserat på uppgifter från Naturvårdsverket, används i en rapport till EU. Detta kritiseras starkt från jägarhåll och Jägarnas Riksförbund kräver att regeringen kompletterar rapporten med rätt siffror.

I regeringens svar till Europeiska Kommissionen den 19 augusti i år har regeringen hänvisat till en siffra för hur många vargvalpar som fötts under våren. Detta antal har Naturvårdsverket bistått med. Siffran, som återfinns under punkt 40 i svaret, anger att det i Sverige fötts cirka 50 vargvalpar.

Omöjliga siffror
Enligt övriga data som finns i samma dokument beräknas vargarna i Sverige uppgå till ungefär 415 djur vid samma tid. Med en tillväxttakt om runt 15 procent skulle alltså vargarnas antal öka med drygt 60 djur, redan det en omöjlighet om endast 50 vargvalpar skulle ha fötts.
Naturvårdsverket som under hela vargens återetablering har varit ansvarig myndighet borde ha tillräcklig kunskap för att inte av försumlighet bistå regeringen med felaktig information.
Kvar finns då endast alternativet att Naturvårdsverket medvetet har valt att överlämna felaktig data till regeringen.
– Vi måste ställa oss frågan om denna felinformation beror på inkompetens eller medvetna val, säger Solveig Larsson, förbundsordförande hos Jägarnas Riksförbund.

Kräver komplettering med rätt siffror
Med hänsyn till ovan hemställer Jägarnas Riksförbund om följande:
• Att regeringen kompletterar sitt svar till Europeiska Kommissionen med korrekta siffror för hur många vargvalpar som fötts under 2015.
• Att regeringen lämnar över ansvaret för vilt och jakt till en ny myndighet eftersom Naturvårdsverkets kompetens och opartiskhet inte kan garanteras.
– Naturvårdsverket har tyvärr förbrukat allt förtroende och när inte ens regeringen kan lita på att de data som de får stämmer finns det inga möjligheter för verket att ha kvar sina uppgifter på jakt- och viltområdet, avslutar Solveig Larsson.

Läs mer om Naturvårdsverkets och regeringens felaktiga siffror här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare