JRF-kritik mot Vargkommittén
  • SVA

JRF-kritik mot Vargkommittén

AktuelltPublicerad: 2013-03-11 10:10

(ANDRA UPPDATERADE VERSIONEN) Bevarandesidans organisationer bör inte längre få vara med Vargkommittén eftersom de helt ignorerar åsiktsförklaringen från kommittén. Det är budskapet i en skrivelse från Jägarnas Riksförbund (JRF). Förbundets ordförande, Solveig Larsson, hade med sig skrivelsen till det senaste mötet i kommittén den 8 mars.

Dessutom anser JRF att kommitténs åsiktsförklaring inte är värd något sedan bevarandesidan lyckats stoppat alla typer av vargjakt.
JRF-ledningen kommer löpande att utvärdera om förbundet ska vara kvar i vargkommittén, som under ledning av landshövding Peter Egardt försöker medla i vargfrågan.

Uppdraget från förbundsstyrelsen var att lämna över skrivelsen till Egardt. Men deltagarna i kommittén delgavs inte kritiken, hävdar Naturskyddsföreningens ordförande.
– Kommitténs ledamöter fick inte skrivelsen och frågan redovisades heller inte på mötet. Det är för övrigt inte kommittén, eller dess ordförande, som avgör vilka som är experter. Så någon förändring lär förstås inte ske, även om en så kallad jägarorganisation anser det,  kommenterar kommittédeltagaren Mikael Karlsson, som är ordförande i Naturskyddsföreningen.
Men att inget sades om skrivelsen vid mötet dementeras av Lennart Nordvarg, huvudsekreterare i vargkommittén.
– Ordförande anmälde skrivelsen på mötet och Solveig kommenterade densamma. Det är således inkorrekt att skrivelsen inte togs upp på mötet, meddelar han.

Här är JRF-skrivelsen om vargkommittén:

Jägarnas Riksförbund valde att trots förbundets beslut om ”nej till frilevande varg” att delta i Vargkommitténs expertgrupp i förhoppning om att kunna framföra medlemmarnas åsikter och synpunkter, för att därmed på sikt skapa en verklighetsbaserad rovdjurspolitik anpassad till människor och deras lokala näringar, levnadsförhållanden och intressen.


”Regionala beslut enda vägen”
Det är JRF:s bestämda uppfattning att regionalt beslutade och anpassade förvaltningsplaner är enda vägen till accepterade rovviltstammar med gynnsam bevarandestatus när det gäller björn, järv, lo och kungsörn.

Vi kan däremot inte se att Sverige på något sätt skulle kunna härbärgera frilevande varg utan att få oacceptabel negativ påverkan på enskildas levnadsförhållanden, näringar och intressen. 

”Dra tillbaka åsiktsförklaringen”
När det visar sig att de så kallade miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen, vilka ingår i kommitténs expertgrupp, inte har och sannolikt aldrig haft någon som hels avsikt att beakta kommitténs åsiktsförklaring drar JRF slutsatsen att åsiktsförklaringen inte har något egentligt värde och därmed i sin helhet skall dras tillbaka.

Miljöorganisationernas agerande kring Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på de så kallade Junselevargarna och beslut om riktad jakt på 16 vargar med hög inavelsgrad ger vid handen att dessa organisationer helt ignorerar åsiktsförklaringen samt därmed även drabbade människor och näringar. I stället driver man en naturromantisk linje om i det närmaste fri tillväxt av varg. En populistisk och synisk linje som JRF aldrig kan acceptera.


”Bör entledigas från gruppen”
Det är även JRF:s uppfattning att dessa tre organisationer förbrukat sitt förtroende i Vargkommittén och därför skall entledigas från expertgruppen.

JRF:s förbundsstyrelse har diskuterat förbundets fortsatta deltagande i Vargkommittén och en oenig styrelse beslutade delta vid nästa kommittémöte i mars och Solveig Larsson fick uppdraget att där redogöra för JRF:s ställningstagande enligt denna skrivelse.

Förbundsstyrelsen kommer vid ett extramöte i mars att, beroende på Vargkommitténs ställningstagande, besluta om vår eventuellt fortsatta medverkan i Vargkommittén.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare