JRF-nej till inflyttning av varg i Västmanland
  • Granngården

JRF-nej till inflyttning av varg i Västmanland

AktuelltPublicerad: 2010-02-24 11:13

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Västmanland vill inte ha varg i länet. Distriktet säger därmed även nej till att nya vargar ska flyttas in i Västmanland.

Västmanland är ett av de län som pekats ut av forskare som lämpligt att ta emot nya vargar som ska sättas ut i Mellansverige för att stärka vargstammens genetiska status. Det är ett villkor från regeringen för att det ska bli fler licensjakter på varg.
Vid JRF-distriktets årsmöte den 10 februari antogs ett yttrande om vargfrågan.

”Tar avstånd från vargetablering”
– Regeringen har krävt att Jägarnas Riksförbund aktivt skall medverka så att vargen får ytterligare acceptans hos befolkningen. Bägge dessa propåer avvisas med bestämdhet av en enig årsstämma. Vi hänvisar till den demokratiska ordningen som råder i Jägarnas Riksförbund. Våra medlemmar i distriktet tar definitivt avstånd från vargetablering i Västmanlands län, skriver distriktet i uttalandet.

Vill inte förankra vargflytt
Förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund har i sin tur deklarerat att förbundet ska uppfylla sitt uppdrag från regeringen genom att informera om varför vargflyttandet görs. Däremot tänker inte förbundet jobba för att förankra vargflyttandet i berörda områden.
Distriktet är inne på samma linje.
– Regeringens propåer om aktiviteter från Jägarnas Riksförbund för att förankra vargflyttning hos allmänheten måste tillbakavisas med kraft. Det är vårt distrikts absoluta plikt att redovisa våra medlemmars åsikter och vårt förbunds skyldighet att respektera dem, kommenterar Ejnert Anderssen, JRF-bas i Västmanland.

Mindre lostam i länet
Lodjuren har, trots starka protester, tillåtits växa i antal till en nivå där vår rådjursstam närmar sig utrotning, konstaterar JRF-Västmanland i uttalandet.
Lodjuren i länet måste få jagas och hållas på en låg nivå.
– Då undviks den nuvarande orimliga beskattningen av vårt småvilt. Länsstyrelsens tidigare angivna mål för lostammen skall gälla, anser JRF-distriktet.
– Björnen har ännu inte etablerat sig i sådan omfattning att den utgör ett hot mot människor och djur, men utvecklingen skall följas noga. Västmanlands möjligheter att hysa en stor och varierad rovdjursstam är begränsad, både genom tät befolkning och små fria skogsytor, konstaterar JRF-Västmanland.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB