JRF positivt till Viltmyndigheten
  • Vildmarkshörnan

JRF positivt till Viltmyndigheten

AktuelltPublicerad: 2013-10-03 16:53

Jaktlagsutredningens första delbetänkande presenterades under torsdagen av utredaren Håkan Larsson. Att vilt har en påverkan på näringar och fritidsverksamhet har länge varit känt hos Jägarnas Riksförbund (JRF).

– Det är därför glädjande att även utredningen lägger stor vikt vid detta. Likaså är förslaget om en ny viltmyndighet ett viktigt steg för jakten och jägarna, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson i ett pressmeddelande.

Jägarnas Riksförbund ser positivt på utredningens förslag att nya Viltmyndigheten bör bildas. I jämförelse med övriga alternativ i utredningen anser JRF att det är att föredra. De övriga alternativen i utredningen riskerar att hamna i samma problematik som Naturvårdsverket, det vill säga en oklar ansvarsfördelning och lojalitet.


Kan få rätt fokus
– En myndighet som har möjlighet att lägga fokus precis där det skall ligga, nämligen på jakt, jägare och vilt, känns som den klart bästa lösningen, förklarar förbundsordförande Solveig Larsson.

Placering av en ny myndighet och vilka tjänster som skall innefattas är fortfarande oklart och behöver naturligtvis noga ses över, resonerar hon.

– Utredningen talar om vikten av en nystart och möjligheten att frigöra sig från tidigare bagage. Det är därför viktigt att personalen är kompetent och ser sin tydliga roll som myndighetspersoner, tillägger Solveig Larsson i pressmeddelandet.


Större viltstammar sätter press
– I dag har vi mer vilt i landet än på flera århundraden. Ett framgångsrikt arbete från såväl myndigheter som jakt- och naturvårdsorganisationer har gett resultat. Men de stora viltstammarna sätter samtidigt press på samhället och pekar på behovet av en god förvaltning av vilt. Utmaningen är att finna en balans mellan brukande och bevarande av de vilda djuren, säger utredaren Håkan Larsson om sitt förslag inför presskonferensen på Rosenbad, som just avslutats.
Motiven för att ha en ny myndighet är bland annat att vilttillgången i Sverige är exceptionellt stor och att viltet orsakar skador i jord- och skogsbruk för miljardbelopp årligen. LRF anser att den slutsatsen är riktig.


LRF föredrar Skogsstyrelsen 

– Det behövs en nystart för viltfrågorna. Verkligheten är nu en annan än när Naturvårdsverket fick ansvar för viltfrågorna 1967, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, i ett pressmeddelande.
– Det är bra att en ny myndighet får ansvaret för viltfrågorna. Men LRF anser att Skogsstyrelsen är ett bättre alternativ, eftersom man då snabbt kan överföra ansvaret till en befintlig myndighet med regional organisation, tillägger LRF-basen Helena Jonsson.

Verket vill behålla viltansvaret
Naturvårdsverket gillar inte förslaget och vill behålla myndighetsuppdraget att även ansvara för viltvårdsfrågor.
”Naturvårdsverket ser inte att inrättandet av en ny myndighet är ett effektivt sätt att driva utvecklingen inom jakt- och viltområdet. Vi anser att en fortsatt satsning på regionalisering är vägen framåt för jakt- och viltförvaltning i Sverige”, skriver verket i ett pressmeddelande.

”Kostar tid och pengar”
– Flytta besluten närmare de som är berörda. På så sätt förbättras förutsättningarna för att människor och vilda djur ska kunna leva sida vid sida. Det kostar både tid och pengar att bygga upp en ny myndighet, säger generaldirektör Maria Ågren.
– Naturvårdsverket har goda förutsättningar att hantera jakt- och viltfrågorna framöver. Vi har gedigen erfarenhet och kompetens på området och vi vill fortsätta att utveckla jakt- och viltområdet, tillägger hon i ett pressmeddelande.
Jakt & Jägare återkommer med mer information om förslaget att inrätta Viltmyndigheten.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster