JRF vill ha allmän älgjakt på försök
  • SVA

JRF vill ha allmän älgjakt på försök

AktuelltPublicerad: 2013-10-17 15:51

Jägarnas Riksförbund (JRF) har i en skrivelse hemställt hos riksdag och regering om att införa en minst tre år lång försöksperiod med allmän älgjakt i utvalda län.

Syftet med förslaget är att fastighetsägare/jakträttsinnehavare själva ska få förvalta den lokala älgstammen enligt samma principer som i dag gäller för vilt som exempelvis vildsvin, rådjur och dovhjort.
Detta förfarande har inte varit till en nackdel för viltet utan snarare tvärtom, framhåller JRF.
JRF anser att även älg och kronhjort ska kunna förvaltas genom allmän jakt under en biologiskt anpassad jakttid. 
”En allmän jakt har stora ekonomiska, administrativa och skadeförbyggande fördelar, enda noterbara nackdelen är kortsiktigt överutnyttjande vilket kan stävjas redan med dagens jaktlagstiftning”, skriver JRF.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare