JRF vill skydda vargskyttars identitet
  • Sunne Jaktmässa

JRF vill skydda vargskyttars identitet

AktuelltPublicerad: 2010-02-01 15:43

Jägarnas Riksförbund agerar för att vargskyttars identitet ska kunna hållas hemlig.
– Vi kommer att ta frågan med verk och departement och sannolikt skriva till regeringen, säger JRF:s generalsekreterare Per Wanström.
Han får draghjälp av moderate talesmannen i jaktfrågor, Bengt-Anders Johansson.
– Jag ska titta närmare på saken och gå vidare med den, säger han.

I veckan som gick avslöjades att länsstyrelsen i Värmland beslutat att den som vill kan begära ut identiteten på de jägare som lyckades skjuta varg under den första licensjakten. Det här har fått jägarorganistionerna att gå i taket.
– Vansinnigt. Bara hotbilden mot jägarna är tillräcklig för sekretess, säger Per Wanström, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.

Inget utrymme för sekretess
Problemet med dagens sekretesslagstiftning är att det inte finns något utrymme enligt den att skydda vargskyttarnas identitet. Det var också vad chefsjuristen vid länsstyrelsen i Värmland fann när han granskade ärendet. Först lämnades uppgifterna ut till tidningen Expressen, sedan kom ytterligare en begäran från en kvinna med anknytning till ett anti-vargjaktsnätverk.
Samtidigt står det klart att så gott som samtliga vargskyttar som framträtt i media hotats.

Kunde inte förutses 
Mats Odenstad är ämnessakkunnig på grundlagsenheten vid justitiedepartementet. Han framhåller att den svenska offentlighetsprincipen bygger på att allmänna handlingar är offentliga.
– Sedan kan det fattas beslut om sekretess i vissa ärenden. Men då ska argumenten för sekretess vägas mot allmänhetens behov av insyn. Det är ju inte säkert att alla lagar och förordningar är bra och det beror ofta på att lagstiftaren inte kunnat förutse sådana här situationer, säger Mats Odenstad.

Hur får man till stånd en ändring?
– Här kan intresseorganisationerna engagera sig och få enskilda riksdagsmän, kanske regeringen, att intressera sig för frågan. Om någon lag måste skrivas om kan det ta några år att nå en förändring. Men det kan också hända att det som behövs är förändringar i några förordningar och då behöver saken inte tas i riksdagen - det beslutar regeringen om själv. Då kan det de fortare, säger Mats Odenstad.

Jaktfrågor näringsverksamhet?
Om jaktfrågorna kan hänföras till näringsverksamhet räcker det med föränringar i förordningarna. Annars krävs alltså riksdagsbeslut.
Moderate talesmannen i jaktfrågor, Bengt-Anders Johansson, är bekymrad över att offentliggörandet vargskyttarnas identitet kan leda till hot mot dem.
– Det är ledsamt om det leder till icke önskvärd användning. Jag ser tillräckligt allvarligt på saken för att jag ska titta närmare på den och gå vidare med ärendet, säger Bengt-Anders Johansson.
Per Wanström framhåller att Jägarnas Riksförbund kommer att agera i frågan.

Problem i andra jaktärenden 
– Vi kommer att ta upp det här med berörda verk och departement när vi har möten med dem. Det är också högst sannolikt att vi skriver direkt till regeringen. Det är orimligt att jägare som utför ett uppdrag åt samhället ska kunna hotas, säger Per Wanström.
Det finns andra ärenden där jägare kommit i kläm av att samhället inte sekretessbelägger uppgifter om jakt. Dels handlar det om det faktum att en del länsstyrelser väljer att offentliggöra var lofällor är placerade och vilka som äger dem, dels de uppgifter som tidningen Aftonbladet nyligen publicerade – namn på vilka som skjutit vildsvin och hur många.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma