Jubel över slopat blyförbud
  • Granngården

Jubel över slopat blyförbud

AktuelltPublicerad: 2014-04-10 15:35

Norska Jegernes Intressseorganisasjon är glada över ett nytt förslag om att ta bort förbudet mot blyhagel utanför våtmarker. I ett pressmeddelande skriver de om sin förhoppning om att förslaget går igenom.

Det är med stor glädje som Jegernes Intresseorganisasjon uppmärksammar att efter att Arbeiderpartiet lagt fram ett förslag om att upphäva förbudet mot blyhagel utanför våtmarksomåden, tycks vara en majoritet som är för en av förbundets hjärtefrågor.
I stortinget har H, FrP, KrF, SP och AP alla gått in för att häva beslutet.

Förhastat beslut
Förbudet har varit omdiskuterat och har väckt ett stort engagemang i jägarleden efter att det blev antaget. Man har sett på förbudet som ett förhastat beslut utan några vettiga konsekvensutredningar. 
– Som jägare lägger vi, som andra, vikt vid att det används ammunition som avlivar viltet så humant och effektivt som möjligt. Där måste bly anses vara det bästa alternativet. De flesta alternativa materialen som de sista åren ersatt bly har inte varit fullgoda ersättningar, säger Rolf Larsen, ordförande för Jegernes Intresseorganisasjon i pressmeddelandet.

Ökad trovärdighet
Att man nu ändrar fokus från att ta bort de så mycket bly som möjligt som en teoretisk åtgärd, till att nu i stället se vilka åtgärder som ger reella miljöeffekter, ger miljöförvaltningen ökad trovärdighet hos norska jägare, anser Rolf Larsen.
– Miljökonsekvensen av att återinföra blyhagel är minimala i förhållande till vinsten med att använda det bästa möjliga materialet för att utföra human jakt som också är ett centralt begrepp i viltlagen. Här har en del aktörer fått föra fram teorier som vi anser är starkt överdrivna, kommenterar han.

”Mycket positivt”
– Att partier i Stortinget som under våren 2013 röstade ned ett liknande förslag nu vill upphäva förbudet är mycket positivt. Det är flera organisationer och privatpersoner som, liksom Jegernes Intresseorganisasjon, har bidragit med ett seriöst arbete för att försöka påverka och inhämta fakta, konstatarar ordförandne för Jegernes Intresseorganisasjon. 
– Jegernes Intresseorganisasjon har sett en enorm utveckling i frågan – från att detta blev betraktat som en sak man inte borde slösa resurser på, till att det nu är en klar majoritet som vill upphäva förbudet. Vi hoppas att saken går igenom stortinget, så att norska jägare återigen snart kan ges möjlighet att använda dem bäst lämpade ammunitionen, kommenterar  Rolf Larsen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB