Kalvning i hägn mot björnar
  • Allmogejakt

Kalvning i hägn mot björnar

AktuelltPublicerad: 2013-05-21 11:08

I en studie har björnar följts med GPS-sändare för att se hur de äter renkalvar. Det har konstaterats att de äter mer än vad ersättningarna täcker och att det förmodligen skulle vara något billigare att betala för förebyggande åtgärder.

Udtja och Gällivare skogssamebyar har tillsammans med Viltskadecenter och Skandinaviska björnprojektet studerat hur björnar beter sig när de kommer in i kalvningslandet.
23 björnar förseddes med GPS-sändare samtidigt som vajor också fick sändare. När björnarna kom nära vajorna skickades en särskild signal ut och man kunde då följa spåren. 

Flest kalvar dödas i slutet av maj
Oftast hittades kadaver efter renkalvar. Under åren 2010-2012 dog 335 kalvar och 18 vajor. Alla kalvarna dödades mellan 1 maj och 9 juni, med en tydlig topp i slutet av maj.
Enligt studien finns det en samband mellan antalet dödade kalvar med hur länge en björn uppehåller sig i kalvningsland, men man kunde inte konstatera att någon enskild björn betedde sig värre än någon annan.

Kan vara billigare med förebyggande åtgärder
Slutsatsen är att ersättningarna för björnskador på ren inte står i proportion till de faktiska skadornas omfattning i de två samebyarna och att det kan kosta lika mycket, eller till och med lite mindre att be bidrag för att utföra förebyggande åtgärder. 
En av åtgärderna som kan ha bäst effekt är att låta vajorna kalva i hägn, men det är enligt rapporten ingen önskvärd slutgiltig lösning i rennäringens ögon.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB