Klartecken för helgjakt i reservat
  • Granngården

Klartecken för helgjakt i reservat

AktuelltPublicerad: 2010-04-15 11:43

En privatperson som överklagat kommunens och länsstyrelsens beslut att lätta på jaktrestriktionerna i friluftsområdet Långanäs, utanför Ronneby, fick avslag i Miljödomstolen.

Den växande vildsvinsstammen har gjort att både kommunen och länsstyrelsen beslutat att tillåta åteljakt på vildsvin även under helgerna, vilket tidigare var förbjudet. Det aktuella jaktområdet är också naturreservat och friluftsområde.
Den tidigare jaktarrendatorn reagerade emellertid på beslutet och menar att det är olämpligt att jaga med kulvapen i området, på grund av säkerhetsriskerna. Han vände sig därför till Miljödomstolen i Växjö, som emellertid avslog hans överklagande bland annat med hänvisning till att han inte längre är sakägare.
Kommunen påpekar i sitt yttrande att jakten ska ske inom ett begränsat område och att skyddsjägaren har ett dagjobb och därför inte kan jaga annat än kvällar och helger.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB