Klartecken för provfångst med sälkätte dröjer
  • Sunne Jaktmässa

Klartecken för provfångst med sälkätte dröjer

AktuelltPublicerad: 2009-07-02 11:41

Ett eventuellt tillstånd för att på försök fånga säl med en traditionell sälkätte dröjer.
– Bland annat ska ekonomiskt ansvar för provfångst utredas, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

Frågan om den traditionella sälkätten har legat på Naturvårdsverkets bord i ett par år.

Peter Gustavsson sökte ursprungligen tillstånd för att få använda fångstmetoden, men då sade Naturvårdsverket nej.
Sälkätten måste först testas och utvärderas, i likhet med andra fällor, samt typgodkännas.
Sälkätten liknar en mjärde med öppningen uppåt. När sälarna går upp på de flytpontoner som håller ihop fångstanordningen glider sälen ned mellan pontonerna och är fångad. 
Inne i sälkätten kan sälen röra sig fritt och det går att släppa ut en säl som inte ska dödas.

Selektiv fångst
Bernt Andersson är ordförande för Jägarnas Riksförbund i Västernorrland. Han har tillsammans med Peter Gustavsson
jobbat för att fångst med sälkätte ska komma till användning igen.
Enligt Bernt Andersson är det meningen att kättarna ska placeras nära fiskeredskapen. Därför är fångstredskapet också selektivt och inriktas mot skadegörande djur.
Enligt Per Risberg på Naturvårdsverket blir det med största säkerhet inget tillstånd för provfångster under denna sommar och det är tveksamt om man hinner – och kan – göra något åt saken i år.
– Innan vi kan ge dispens för provfångst måste reda ut vem som ska betala vad, vem som ska ansvara för försöket och hur transporterna av fångade djur till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) ska ombesörjas, säger Risberg.

Större fångstprojekt går först
Samtidigt pågår ett projekt om levandefångst av stora däggdjur (dit även säl räknas) och frågan om sälkätten måste troligen vänta i avvaktan på vad man kommer fram till där.
– Eventuellt kommer det att formuleras krav och regler kring testverksamhet för nya fällor, vilket påverkar frågan om sälkätten, säger Risberg.
Han påpekar också att Naturvårdsverket just nu har bråda dagar, med bland annat den nya rovdjurspropositionen och andra rovdjursfrågor, vilket innebär att sälkätten befinner sig en bit ned på prioriteringslistan.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster