Kraftig ökning av inskickade trikinprover
  • Granngården

Kraftig ökning av inskickade trikinprover

AktuelltPublicerad: 2016-03-18 15:00

Antalet inskickade trikinprover från fällda vildsvin ökade kraftigt under förra året enligt siffror från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. En kombination av fler skjutna djur och fler jägare som skickar in prover tror Jägarnas Riksförbund.

Jakt & Jägare har tagit del av SVA:s siffror på hur många trikinprover som gjordes på vildsvin i Sverige under förra året. Drygt 90 000 prover har skickats in och endast ett enda trikinfynd hos vildsvin gjordes. Året innan skickades drygt 70 000 prover in, alltså en ökning med drygt 28 procent.

Många förvånade
– Jag var positivt överraskad över den rejäla ökningen av inskickade prover från året innan men vi vet inte vad det beror på. Andelen positivt testade djur tycks trots allt ligga på en konstant låg nivå, vilket det varit sedan 2007, men det är omöjligt att uttala sig om det är en trend eller inte, säger Anna Lundén, laboratorieveterinär på SVA som tagit fram siffrorna.
Även företrädare för Jägarnas Riksförbund (/JRF) är förvånade över den stora ökningen.
– Det är positivt att det har skjutits fler vildsvin, men det som är ännu bättre är att så många har testats, konstaterar Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent på JRF

Ingen tillförlitlig statistik
Idag finns ingen tillförlitlig statistik på hur många vildsvin som skjuts i Sverige men siffrorna visar ändå att avskjutningen är hög och att den ökar, något som efterfrågats av många.
– Om alla testar sina skjutna vildsvin får vi en bra statistik på hur många och vilken typ av vildsvin som skjuts. Jägarnas Riksförbund uppmanar alla att testa sina fällda vildsvin, säger Jens Gustafsson.

Tester rekommenderas
Enligt livsmedelslagstiftningen ska allt kött som ska säljas testas för trikiner och passera en vilthanteringsanläggning. Däremot behöver man inte testa det om man tänker äta det själv. 
– Siffrorna visar att det är väldigt ovanligt med smittade vildsvin, men vi rekommenderar ändå att göra proverna även om man ska äta det själv, råder Anna Lundén.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB