Krav på restriktioner mot utländska jägare i Norrbotten
  • Granngården

Krav på restriktioner mot utländska jägare i Norrbotten

AktuelltPublicerad: 2006-03-27 13:47

Nu kräver jägarna i Norrbotten att länsstyrelsen ska begränsa småviltsjakten ovan odlingsgränsen för utländska medborgare.
Anledningen är att norrbottensjägarna ser en fara i att hela det utländska jakttrycket kommer att koncentreras på Norrbottens län om det inte införs samma restriktioner som redan gäller i Västerbottens och Jämtlands län.

Jämtland har tidigare infört regler som senarelägger jaktstarten för utländska jägare med två veckor fram till andra måndagen i september.
Då märktes direkt ett kraftigare tryck på ripmarkerna, både i Norr- och Västerbottens län. Även Västerbottens länsstyrelse har inför kommande jaktsäsong infört samma restriktioner som Jämtland.
Andelen utländska jägare i Norrbottens fjällvärld ökar snabbt. Säsongen 2005 såldes 64 procent av jaktbevisen ovan odlingsgränsen till utländska jägare, främst från Norge.
En viktig orsak till de införda begränsningarna är att fågeljägarna koncentrerats på de bästa jaktområdena med stress och trängsel som följd.
14 dagars senareläggning av jaktstarten torde i praktiken innebära att ripkullarna hinner sprida ut sig över betydligt större områden. Därmed kan jakttrycket automatiskt spridas över större arealer.

Saknar respekt och förståelse
En annan vanlig uppfattning är att många besökande jägare saknar respekt och förståelse både för svensk jaktetik och lokalbefolkningens jakt, inte minst de svenska älgjägarna. Dessutom är kraftiga förslitningsskador på känsliga markavsnitt konstaterade. Främst är det stora, närmast permanenta, tältläger och spår efter terränggående fordon.
Eftersom dessa begränsningar endast påverkar utländska jägare betyder det i praktiken att såväl ortsbefolkningen som svenska jägare gynnas av denna förändring.
Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB