Länsstyrelsen i Uppsala vill ha jakt på tio lodjur
  • Sunne Jaktmässa

Länsstyrelsen i Uppsala vill ha jakt på tio lodjur

AktuelltPublicerad: 2008-01-09 17:15

Länsstyrelsen i Uppsala begär i en skrivelse till Naturvårdsverket att lodjursjakten i länet utökas från sex till tio djur under 2008.
Förra året ville länsstyrelsen ha jakt på åtta lodjur, men Naturvårdsverket sänkte kvoten till sex.

Inför beslutet om lojakten den 1 mars i år har länsstyrelsen i Uppsala fått stöd av Grimsö-forskarna. De anser att tio skjutna lodjur varken hotar en gynnsam bevarandestatus i länet eller i omgivningarna.
Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen är i sin tur mot all lojakt i länet. Viltvårdsnämnden i Uppsala län vill däremot ha jakt på 20 lodjur.
Länsstyrelsen motiverar jakten på tio lodjur med att lostammen fortsätter att öka, främst i de centrala och sydvästra delarna av Uppsala län. Samtidigt minskar rådjuren på många ställen i länet på grund av lodjurens predation.

”Lostammen tål utökad jakt”
– Uppsala län har en livskraftig lodjursstam som tål en utökning av jakten från sex till tio djur, säger länsråd Leif Byman.
Samtidigt har länsstyrelsen ett ansvar för att främja lodjurens spridning söderut eftersom Uppsala län ligger i den sydligaste delen av dagens utbredningsområde.
– Därför vill vi undanta den sydöstra länsdelen från jakt, ett område där möjligheterna till fortsatt utbredning av lodjursstammen söderut är goda, kommenterar länsstyrelsens Leif Byman.

Minskar trycket på rådjuren
– Dessutom har vi ett visst egenintresse av att främja spridningen söderut. Det innebär att trycket på de vanligaste bytesdjuren, främst rådjur, kan bli mer jämnt fördelat över riket än vad fallet är idag, tillägger han.
Länsstyrelsen vill att lodjursjakten ska bedrivas i hela länet utom i ett område öster om E4:an samt söder om riksväg 282 österut från Uppsala. Florornas naturreservat bör också undantas.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma