Levande agn djurplågeri
  • Sunne Jaktmässa

Levande agn djurplågeri

AktuelltPublicerad: 2011-10-25 11:14

Jordbruksverket slår fast i en skrivelse den 14 oktober att användning av fisk som levande agn är att anse som djurplågeri.

Jordbruksverket grundar detta på djurskyddslagen (1988:534) där det står att djur som hålls i fångenskap skall behandlas väl.

Så här skriver Jordbruksverket: ”Att förorsaka ett djur lidande eller skada strider mot detta krav. Att använda levande fisk som agn genom att sticka en krok i den är inte förenligt med kravet på att fisken ska behandlas väl och utgör därmed en överträdelse av djurskyddslagen.” 

Operativa ingrepp förbjudna
Verket hänvisar även till förbudet i paragraf 10 mot att göra operativa ingrepp på djur om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl, och menar att sticka en krok genom en fisk är att räkna som ett sådant ingrepp. 
Därmed fastslår Jordbruksverket att användande av levande fisk som agn strider mot både paragraf 10 och 2 i djurskyddslagen.

Fisk kan känna smärta
I en studie har det även framkommit att fisk kan uppleva både smärta och lidande, vilket Jakt & Jägare skrev om här.
Jordbruksverket skriver ”Fisk som ska användas som agn ska vara avlivad på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt med en metod som ger snabb medvetslöshet eller död t.ex. genom kraftigt slag mot huvudet följt av avblodning eller förstörande av hjärnan.”
Att bryta nacken av fisken är inte tillräckligt, då forskning har visat att kallblodiga djur, däribland fisk, kan leva upp till en minut efter att huvudet huggits av.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma