Licensjakt på varg delegeras
  • SVA

Licensjakt på varg delegeras

AktuelltPublicerad: 2014-09-19 11:25

Naturvårdsverket har nu fastställt nya föreskrifter för länsstyrelserna kring licensjakt på varg. Föreskrifterna träder i kraft 27 oktober 2014 och är ett steg på vägen mot en regionaliserad rovdjursförvaltning, uppger verket i ett pressmeddelande på fredagen.

Naturvårdsverket kan delegera licensjakt på varg till länsstyrelsen. De nya föreskrifterna anger ramarna för de beslut länsstyrelserna då får fatta. Exempel på detta är jakttid, vilka revir som får ingå i jakten och genomförandet av jakten.
– Naturvårdsverket arbetar för att få alla delar på plats för att kunna delegera beslutsrätten när det gäller licensjakt på varg och även lodjur till länsstyrelserna i höst. Under oktober ska vi fastställa miniminivåer och förvaltningsplaner för rovdjuren, berättar Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Länsstyrelser tar beslut om vargjakten
När Naturvårdsverket delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till de länsstyrelser som uppfyller kriterierna fattar länet egna beslut om licensjakt.
– För att en delegering av licensjakten till länsstyrelsen ska kunna ske krävs att Naturvårdsverket har fastställt miniminivåer för varg och att antalet vargföryngringar ska överstiga miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet.
– Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt. En föryngring är en varghona som har eller har haft valpar, säger Christer Pettersson i pressmeddelandet.

Schemat är klart
Så här ser schemat ut för att licensjakt på varg ska kunna genomföras:
• Länsstyrelsernas förslag till miniminivåer för varg ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 22 september.
• Naturvårdsverket planerar att fastställa miniminivåer för varg i mitten av oktober.
• Naturvårdsverket planerar att fastställa en förvaltningsplan för varg i slutet av oktober.
• Naturvårdsverket planerar att i slutet av oktober 2014 fatta beslut om att delegera rätten att beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelser inom de rovdjursförvaltningsområden där antalet föryngringar överstiger de fastställda miniminivåerna.
• Föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg träder i kraft den 27 oktober 2014.
• När allt detta är på plats finns förutsättningar för de länsstyrelser som fått delegation att fatta beslut om licensjakt på varg.


Fotnot:
Län där viltförvaltningsdelegationen sagt nej till vargföryngringar förlorar möjligheten att besluta om licensjakt på varg.
Läs den nyheten här:

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare