Licensjakten på varg kan starta
  • SVA

Licensjakten på varg kan starta

AktuelltPublicerad: 2015-01-15 16:58

(Uppdaterad). Nu är det klart för den svenska licensjakten på varg att starta i Örebro län och Värmland. Kammarrätten meddelade på torsdagseftermiddagen att jaktstoppet som utfärdade av Förvaltningsrätten i Karlstad var felaktigt. I Dalarna har länsstyrelsen ännu inte bestämt om man ska formulera ett nytt jaktbeslut.

Det är föreningen Nordulv som överklagat och menat att det strider mot Århuskonventionen, att vargföreningarna inte får överklaga till domstol.
Nyordningen i Sverige är att länsstyrelserna beslutar om jakten och att Naturvårdsverket sedan är sista överprövande instans för klagomål.

Överklagandeförbudet gäller
I sin dom konstaterar Kammarrätten Göteborg att överklagandeförbudet är det som gäller enligt 58:e paragrafen i jaktförordningen.
Kammarrätten framhåller att Förvaltningsrätten gjorde fel när den beslöt om stopp i jakten, som föreningen Nordulv begärde. Deras krav borde ha avvisats.

Behövs inte domstolsprövning
”Vidare kan konstateras att artikel 9.3 i Århuskonventionen inte föreskriver att den rättsliga prövningen måste ske i domtol, utan att den kan ske även i administrativ ordning. Inte heller finns det någon EU-rättslig pricinp som ställer krav på den nationella rättsordningen att gå längre än vad som följer av artikel 9.3 i Århuskonventionen, som är en integrerad del av EU-rätten”, skriver Kammarrätten i sin dom.

Inget beked ännu från Dalarna
I Dalarna har länsstyrelen avvaktat vad Kammarrätten skulle komma fram till. Där stoppades jakten av Naturvårdsverket, eftersom beslutet inte var tillräckligt väl motiverat av länsstyrelsen.
Strax efter klockan 17 på torsdagseftermiddagen hade länsstyrelsen Dalarna inte belutet om man kommer att skriva ett nytt beslut.
– Vi har det under övervägande, säger naturvårdsdirektör Stig-Åke Svenson till Jakt & Jägare.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare