• Jaktkryssningen

Lojakten i Västerbotten underkänns

AktuelltPublicerad: 2016-03-07 17:01

Det var fel av länsstyrelsen i Västerbotten att bevilja licensjakt på elva lodjur. Det slår Naturvårdsverket fast när överprövningen av den överklagade jakten nu är klar.

Wolf Association Sweden överklagade jakten och Naturvårdsverket beslutade om omedelbart stopp i jakten, så kallad inhibition.
Nu är verkets tjänstemän färdiga med den slutliga bedömningen av ärendet.
Slutsatsen är att länsstyrelsen inte visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakten är uppfyllda. Därför är jaktbeslutet felaktigt.

Fem kriterier
"Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas: jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för lostammen, jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden", skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
De fem kriterierna är inte uppfyllda och därför underkänner Naturvårdsverket jakten.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsPangauktion