Lojakten i Västerbotten underkänns
  • Venatio/Trijicon

Lojakten i Västerbotten underkänns

AktuelltPublicerad: 2016-03-07 17:01

Det var fel av länsstyrelsen i Västerbotten att bevilja licensjakt på elva lodjur. Det slår Naturvårdsverket fast när överprövningen av den överklagade jakten nu är klar.

Wolf Association Sweden överklagade jakten och Naturvårdsverket beslutade om omedelbart stopp i jakten, så kallad inhibition.
Nu är verkets tjänstemän färdiga med den slutliga bedömningen av ärendet.
Slutsatsen är att länsstyrelsen inte visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakten är uppfyllda. Därför är jaktbeslutet felaktigt.

Fem kriterier
"Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas: jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för lostammen, jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden", skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
De fem kriterierna är inte uppfyllda och därför underkänner Naturvårdsverket jakten.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEdvardson
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB