M-förslag om vapen och jakt
  • Sunne Jaktmässa

M-förslag om vapen och jakt

AktuelltPublicerad: 2014-07-24 09:34

Moderaterna kommer med en lång serie förslag som syftar till att förenkla för jägare och sportskyttar. Bland annat vill man ge auktoriserade vapenhandlare möjlighet att utfärda licens till personer som byter vapen i samma vapenklass.

Moderaternas jakt- och skyttegrupp består av Sten Bergheden, Bengt-Anders Johansson, Ulf Berg, Patrick Reslow, Åsa Coenraads, Björn Samuelson, Gustav Nilsson och Peder Wachtmeister.

Halvautomater
Några av förslagen är:
Jakt- och vapenfrågor ska avgöras i Sverige och inte av EU. Art- och habitatdirektivet bör skrivas om. Om det inte är möjligt, bör det prövas om Sverige kan få undantag, så att frågor som jakt på varg och morkulla kan avgöras nationellt.
När det gäller vapen och EU vill förslagsställarna att habitatdirektivets skrivning om halvautomatiska vapen tas bort. Detta för att bland annat björnjägare ska kunna använda så effektiva gevär som möjligt.

Större vapengarderober
Det moderata förslaget är också att en speciell viltmyndighet inrättas och att den får ansvar för vapenlicenser. Maxtiden för handläggning ska vara en månad.
Den så kallade "extra motiveringen" för att få ett femte och sjätte vapen tas bort.
Moderaterna vill också utreda om det går att ta bort regeln som säger att grytjägare endast får använda enskottsvapen vid avlivning.
Läs hela förslaget här

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma