Målen för de stora rovdjuren utreds
  • Sunne Jaktmässa

Målen för de stora rovdjuren utreds

AktuelltPublicerad: 2010-06-10 15:36

Nu startar utredningen som ska utvärdera de långsiktiga målen med de stora rovdjuren i Sverige. Den nuvarande generaldirektören i regeringskansliet, Lars-Erik Liljelund, ska hålla i utredningen.

Lars-Erik Liljelund var tidigare generaldirektör på Naturvårdsverket. Han har även varit naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.
Bakgrunden till den nya utredningen är riksdagsbeslutet 2001, då man slog fast etappmål för varg och järv, samt att man ska utvärdera de långsiktiga målen för dessa djurarter när man nått etappmålen – vilket skedde 2008.
Samma år beslutade riksdagen att även utvärdera lo och björn.
Utredaren ska lämna förslag till målnivåer och ange en lägsta nivå för de fyra rovdjuren. Lägstanivån ska vara en sammanvägning av gynnsam bevarandestatus, socioekonomiska förutsättningar och den ekologiska rovdjuren spelar.

Inavel och acceptans
Dessutom ska utredaren analysera effekterna av den nya rovdjursförvaltningen, som riksdagen antog förra året, och vilka effekter den haft för att minska inaveln i vargstammen, samt om det regionaliserade ansvaret för rovdjursförvaltningen har lett till ökad acceptans för rovdjur.
– Från att ha varit i det närmaste utrotade har nu både varg och järv ökat. Björn- och lodjursstammarna har också brett ut sig, vilket på vissa håll lett till ökade konflikter mellan människor och rovdjur. För nå en ökad acceptans för rovdjuren är det viktigt att vi kan redovisa långsiktiga mål för rovdjursstammarnas utveckling, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.
Utvärderingen ska ske tillsammans med vetenskapsmän och olika samhällsintressen. Det gäller till exempel naturvårdare, tamdjursägare, jägare och företrädare för rennäring och jord- och skogsbruk.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster