Mer pengar för viltskador
  • Sunne Jaktmässa

Mer pengar för viltskador

AktuelltPublicerad: 2011-05-30 11:20

Naturvårdsverket har fördelat 38,5 miljoner kronor till länsstyrelserna, för att förebygga och ersätta skador orsakade av vilt. Hälften av pengarna går till ersättningar till yrkesfiskare för sälskador. Resten går till skador på grödor av trana och grågås samt till bidrag för att förebygga och ersätta skador på tamdjur av stora rovdjur.

I dag hanteras bidrag till viltskador av två myndigheter – Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Jordbruksverket ger bidrag till rovdjursavvisande stängsel för att motverka att tamdjur skadas av rovdjur. Det sker inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Naturvårdsverket bidrar till förebyggande åtgärder mot skador av annat vilt samt ersättning till dem som drabbats av skador av vilt. Det är uppdelat på säl och allt övrigt vilt.


Ny myndighet
Från och med den 1 juli kommer den nya Havs- och Vattenmiljömyndigheten ta över en del av arbetet.
– Det här är sista gången som Naturvårdsverket förmedlar bidrag för sälskador. De frågorna förs över till den nya Havs- och Vattenmiljömyndigheten från 1 juli, säger Per Risberg, biträdande projektledare för Robust viltförvaltning på Naturvårdsverket.
Skador orsakade av säl på fiskeriet ersätts med 17,5 miljoner kronor. Det ska täcka skador på nät och redskap samt förlorad förtjänst. Som grund för ersättningen ligger fiskarnas rapporter i loggböcker samt beräknat fångstvärde.
6,9 miljoner kronor ska gå till bidrag för att förebygga skador orsakade av säl. De ska användas till att köpa sälsäkra fångsredskap för bland annat lax- och sikfiskare.

Mest skador av trana och gäss
Lite mer än 11,4 miljoner kronor går till att förebygga viltskador på egendom och tamdjur, samt ersättningar för redan skedda skador. Tranor och gäss orsakar skador på växande gröda, vilket är en stor andel av skadorna. 
Medlen går också till skador som orsakas av stora rovdjur. 
Skador av vildsvin är däremot inte bidragsberättigade.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma