Minst 27 vargföryngringar
  • Pinewood

Minst 27 vargföryngringar

AktuelltPublicerad: 2014-09-18 10:54

I Mellersta rovdjursförvaltningsgruppen har samverkansrådet föreslagit att miniminivån för varg ska vara minst 27 vargföryngringar. Landshövdingen i Gävleborgs län har reserverat sig mot detta och vill att det egna länet ska hysa två vargföryngringar i stället för de föreslagna fyra.

Före den 22 september i år ska landets tre rovdjursförvaltningsgrupper ha lämnat förslag till Naturvårdsverket på hur de vill att miniminivåerna för rovdjur ska se ut i respektive område. Miniminivåerna ska möta Naturvårdsverkets begäran om antal föryngringar, så samverkansgrupperna i de olika rovdjursförvaltningsgrupperna har fått komma fram till hur föryngringarna ska fördelas i område och län.
I det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ingår Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Västra Götalands län. Här har samverkansgruppen, som består av varje läns landshövding, nu tagit fram ett förslag på hur miniminivåerna för de stora rovdjuren ska se ut.

Minst 27 vargföryngringar
Bland annat ska de åtta länen tillsammans hysa minst 27 föryngringar av varg. För lodjur föreslås en miniminivå på 68 föryngringar, för björn 50 och för järv sex.
Gävleborgs läns landshövding har reserverat sig mot den föreslagna miniminivån för varg. Hon anser att länet ska ha två föryngringar i stället för fyra. Motiveringen är att det i uppdraget från Naturvårdsverket står att det bara är konstaterade föryngringar som ska räknas in i miniminivån.

Så här ser förslagen från Mellersta rovdjursförvaltningsgruppen ut för de fyra rovdjuren:

Varg
Dalarnas län                 7 föryngringar
Gävleborgs län             4 föryngringar
Stockholms län             1 föryngring
Uppsala län                  1 föryngring
Värmlands län              7 föryngringar
Västmanlands län        1 föryngring
Västra Götalands län   3 föryngringar
Örebro län                      3 föryngringar
Totalt 27 föryngringar


Lodjur
Dalarnas län                10 föryngringar
Gävleborgs län              8 föryngringar
Stockholms län              7 föryngring
Uppsala län                   8 föryngring
Värmlands län             12 föryngringar
Västmanlands län         4 föryngring
Västra Götalands län  12 föryngringar
Örebro län                      7 föryngringar
Totalt 68 föryngringar

Björn
Dalarnas län                 25 föryngringar
Gävleborgs län             25 föryngringar
Stockholms län              - föryngring
Uppsala län                   - föryngring
Värmlands län               - föryngring
Västmanlands län         - föryngring
Västra Götalands län    - föryngring
Örebro län                     - föryngring
Totalt 50 föryngringar


Järv
Dalarnas län                  4 föryngringar
Gävleborgs län              2 föryngringar
Stockholms län              - föryngring
Uppsala län                   - föryngring
Värmlands län               - föryngring
Västmanlands län         - föryngring
Västra Götalands län    - föryngring
Örebro län                      - föryngring
Totalt 6 föryngringar

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB