Missnöje med verket kan ge nystart
  • Sunne Jaktmässa

Missnöje med verket kan ge nystart

AktuelltPublicerad: 2013-10-04 10:26

Viltmyndigheten – en helt ny övergripande myndighet för jakt och viltförvaltning – kan vara verklighet 2017. Det kan bli resultatet efter att första delbetänkandet av jaktlagsutredningen, som presenterades på torsdagen. Missnöje med och kritik av Naturvårdsverket har gjort att utredningen föreslår denna nystart. I praktiken innebär även utredningen en hård kritik mot Naturvårdsverkets insatser.

Utredningsgruppen, Håkan Larsson, Nina Nordengren och Jens Andersson, menar att Naturvårdsverket mest har inriktat sig på bevarandefrågor och inte varit tillräckligt drivande i jaktfrågor.

– Något som är så viktigt just nu när vi har de största viltstammar vi haft på väldigt lång tid, kommenterade Håkan Larsson under presskonferensen i Rosenbad.

För lite fokus på viltfrågorna
Det har blivit för lite fokus på viltförvaltningen, konstaterade utredaren.
– Till exempel går 50 procent av de resurser Naturvårdsverket har för jakt och viltförvaltning till rovdjuren, kommenterade han.
Kritik mot verkets sätt att sköta viltfrågorna har kommit både från jägare och markägare och Naturvårdsverket har tappat förtroende.


”Bygga upp förtroendet”
– Det behövs en nystart. Vi vill starta en ny myndighet som kan börja från scratch och bygga upp ett förtroende hos alla, sade Håkan Larsson.

Utredningen föreslår i första hand att myndigheten förläggs på tre ställen i landet – Östersund (huvudort), Grimsö och Jönköping.

Runt 40 tjänster räknar utredarna med att det behövs, varav ett 20-tal nu finns på Naturvårdsverket och sju på Grimsö.

Ett statligt tillskott på tio miljoner kronor, tillsammans med de lönekostnader som tas in från de andra tjänsterna, skulle räcka i första skedet enligt utredningen.

”Logisk och bra signal”
– En logisk och bra signal, menar Jens Karlsson på Grimsö forskningsstation.

– Det blir mycket lättare att samordna all förvaltning när man kan integrera rovdjur och annat vilt, anser han om förslaget.

Delar av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag kan flyttas över till Viltmyndighetens Enligt utredningen är det då logiskt att den del av kostnaderna för den nya myndigheten delfinansieras med jägarnas inbetalningar av jaktkortsavgifter till Viltvårdsfonden.


Kritisk mot att ta jaktkortspengar
Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné är kritisk till det upplägget.

– Att finansiera en myndighet med pengar från jägarna är en synnerligen anmärkningsvärd lösning. Viltet och dess förvaltning är ett samhällsintresse och bör, precis som alla andra förvaltningar, grundfinansieras av samhället via statsbudgeten, kommenterar Daniel Ligné i Svensk Jakt.


Skogsstyrelsen ger intressekonflikt
LRF vill hellre se att det är Skogsstyrelsen som får ta över den nya viltmyndigheten. Men många jägare ser Skogsstyrelsen som ”älgutrotningsmyndigheten”, som helt går på skogsägarsidans avskjutningskrav i viltförvaltningen.

Risken för intressekonflikter är för stor för att föreslå en sådan lösning, tycker utredaren Håkan Larsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma