Nationella jaktdagar på vildsvin
  • SVA

Nationella jaktdagar på vildsvin

AktuelltPublicerad: 2010-03-09 08:30

En lokalavdelning inom LRF i Skåne föreslår att nationella jaktdagar på vildsvin inrättas i Sverige. Idén är att vildsvinen ska jagas i hela landet samtidigt under sex dagar. Detta för att öka effektiviteten i jakten och undvika att vildsvinen går till marker där jakt inte bedrivs för tillfället.

Förslaget kommer från Fränninge lokalavdelning och är ställd som en motion till LRF Skånes årsstämma.
”Vi har sett svårigheterna med att samla angränsande jaktlag för gemensam vildsvinsjakt, och har sett att djuren kanske tar sin tillflykt till marker som inte är med på just den jakten. Då kom tanken på att kanske helt på frivilllighet råda till att vi har sex speciella dagar då samtliga jakträttsinnehavare ställer upp på jakt av vildsvin i hela landet. Där föreslår vi att andra lördagen i september till februari under dagtid driver av sina marker och ser till att vi får en rörelse i vildsvinsstammen och att vi kan skaffa oss flera skottillfällen och förhoppningsvis en decimering av stammen”, skriver Fränninge lokalavdelning i sin motion.


Föreslår skötselområden 
En annan av lokalavdelningarna, Vankiva, motionerar också i vildsvinsfrågan. Man föreslår att det bildas vildsvinsområden i likhet med älgskötselområden. Inom ramen för det kan man utverka regler för utfodringsplatser, förbud mot utfodring med bröd och matavfall.
Regionstyrelsen håller i sitt yttrande med om att vildsvinsskadorna är ett viktigt uppgift för LRF Skåne att bekämpa. Därför startar man projektet ”Minskade vildsvinskador, där en av målsättningarna är att det bildas större gemensamma områden för jakt och skötsel. För att snabbt bromsa tillväxen i stammen bör 80-100 procent av den årliga reproduktionen skjutas”, skriver regionsstyrelsen.

”Risk för etisk diskussion” 
”Styrelsen anser dock att förslaget om nationella jaktdagar, då alla går man ur huse för att jaga vildsvin, riskerar att skapa en etisk diskussion som slår negativt mot bilden av jakt och jägare. Vidare tror styrelsen att utlysande av nationella jaktdagar för vildsvin inte kommer att hörsammas av en majoritet av alla jägare och jaktlag, vilket därmed sänker effekten av kampanjen. Slutligen anser styrelsen, att den ovan beskrivna metoden med skötselområden behöver ges tid att utvecklas ytterligare och finna sina former, innan nya instrument införs. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen härmed ska anses vara besvarad med vad styrelsen anfört”, heter det i regionsstyrelsens svar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare