Nekas dispens för lohundar
  • Jämtland Game Fair

Nekas dispens för lohundar

AktuelltPublicerad: 2013-09-17 10:49

För knappt ett år sedan skickade länsstyrelsen i Jämtlands län en ansökan om att få dispens på den tillåtna tiden för att använda hundar i lodjursjakt.

Länsstyrelsen önskade att få prova nya verktyg för att effektivisera lodjursjakten och därför få använda hundar i jakten under en annan tidsperiod än den som idag är tillåten. Detta skulle ske som ett försök på tre år, där faktorer skulle dokumenteras och effekterna utvärderas. 
Länsstyrelsen menar att försöken är ett led i att utreda om en annan jakttid kan reducera skador som uppkommer på grund av lodjur.
Enligt länsstyrelsens ansökan skulle jakten ske genom bakspårning på ensamma djur och man skulle bara använda en hund per jaktillfälle och dag. Den skulle inte få bytas vid jakt på samma lodjursindivid, plus en hel del andra kriterier.

”Är djurförsök”
Jordbruksverket anser att länsstyrelsen ansökan innebär att försöken med hund i lodjursjakt på detta sätt enligt lagen är djurförsök. Detta håller länsstyrelsen i Jämtland inte med om. 
Grimsö forskningsstation menar att det inte finns någon dokumentation om när lodjursungar inte klara sig själva, vilket är det största skälet till att Naturvårdsverket nu avslår ansökan om dispens från gällande föreskrifter för licensjakt på lodjur.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma