Noll vargar för norska LRF
  • Vildmarkshörnan

Noll vargar för norska LRF

AktuelltPublicerad: 2012-09-27 15:53

Norges Bondelag, motsvarigheten till svenska LRF, har beslutat om en vargpolicy. De främsta budskapen i policyn är att det inte ska finnas varg alls i den norska faunan och de tre revir med valpar inom den så kallade Ulvesonen ska bort.

Svenska LRF ställer sig till vissa delar bakom Norges Bondelags vargpolicy, så nu har man gjort ett gemensamt uttalande där  man vill ha en anpassning av Stortingets och riksdagens policy för de båda ländernas rovdjursstammar.
De båda organisationerna vill ha:
• Livskvalitet och säkerhet för befolkningen som lever i vargområden
• Utnyttjande av betesmark som en resurs för produktion av får, nötkreatur och renar
• Säkerhet och skydd för betande djur
• Betade landskap som skapar livsmiljöer för hotade arter av växter, svampar och insekter
• Jakttraditioner och inkomster till markägare och samhällen som skapas på grundval av jaktarrende

Vill räkna varg på annat sätt än i dag
Norges Bondelag vill även bland annat att vargar som lever på svensk mark nära gränsen mot Norge ska räknas som en halv norsk varg. I dag räknas bara vargar som lever helt på norsk mark.
De vill också ha jakt på varg utanför den så kallade Ulvesonen, som de dessutom anser ska bestå av ett mindre område än idag. 
De djurägare som tvingas sluta med betesdjur anser Bondelaget ska få full kompensation, och de som tidigare tvingats sluta bör få retroaktiv kompensation. Dessutom tycker de att markägare som har mark inom Ulvesonen ska få ersättning för minskade jaktintäkter.

Efterlyser samma villkor för båda länderna
Båda organisationerna menar att antalet vargflockar ska begränsas till antalet inom den skandinaviska vargpopulationen. Båda ländernas förvaltning ska anpassas så att inget av länderna ska ha ett högre rovdjurstryck än det andra.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster