Norrmän och svenskar vill begränsa ripjakten
  • SVA

Norrmän och svenskar vill begränsa ripjakten

AktuelltPublicerad: 2011-01-26 13:24

Även i norska Finnmark hörs nu krav på att begränsa ripjakten för tillresta jägare från södra Norge. Problematiken med det hårda jakttrycket mot ripa tycks alltså vara densamma som i Sverige – där JRF i Jämtland vill ge ortsborna förtur.

I Norge, liksom i Sverige, väcker alltså jaktturismen diskussioner om ripjakten. När Finnmarkseiendommen, Fefo, (i nordligaste Norge) nyligen höll styrelsemöte noterades åter bottenrekord fångststatistiken. Numera skjuts bara 20 procent så många ripor som under toppåret 2005-06. Det är mindre än hälften av vad som uppmätts på 20 år.

Förtur för ortsborna
Fefo pekar på att jaktturismen femdubblades mellan 2001 och 2006 och att det fortfarande – trots den dåliga riptillgången kommer dubbelt så många jaktgäster än vad som var normalt i början av 2000-talet. Därför föreslår man nu begränsningar som går ut på att förbehålla de mest populära jaktmarkerna för finnmarksborna själva.
Det norska jakt- och fiskeförbundet menar däremot att åtgärden att stänga ute utomstående jägare är dålig och att det finns bättre sätt att reglera avskjutningen, till exempel genom kvotering.

En av tre kommer från Norge
En liknande diskussion pågår i Sverige om den fria fjälljakten på statens marker.
I till exempel Jämtland visar statistiken att ungefär en tredjedel av jägarna den första jaktveckan är norska medborgare. Till bilden hör att jaktpremiären i Jämtland och delar av Dalarna sker 25 augusti, medan motsvarande jaktstart i Norge äger rum 15 september.
På riksdagsnivå vill flera partier skärpa reglerna för den fria fjälljakten medan regeringen hållit fast vid dagens, med hänvisning till att begränsningar för utländska medborgare skulle strida mot EU-rätten.

Flytta fram premiären
Jägarnas Riksförbund i Jämtland anser emellertid att de svenska jägarna, speciellt ortsbor och länsinvånare, ska ha förtur. Den fria fjälljakten har lett till en utarmning av fågelstammarna, konstaterar förbundet.
JRF i Jämtland föreslår också att myndigheterna ska kunna avlysa jakten helt när tillgången på fågel tryter. JRF i länet påpekar att kravet på att flytta fram ripjaktspremiären till 15 september är gammalt och välgrundat.
Dessutom bedömer förbundet att jägartätheten den första veckan är så hög – på sina håll uppåt tio jägare per kvadratkilometer – och att den utgör en säkerhetsrisk.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare