Ny älgförvaltning i Dalarna klubbad
  • Sunne Jaktmässa

Ny älgförvaltning i Dalarna klubbad

AktuelltPublicerad: 2011-10-07 12:45

I Dalarna beslutade länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation om nya områden för älgförvaltningen i länet. Resultatet blev så gott som den modell som både jägarna och markägarna föreslagit.

Länet delas in i 16 nya älgförvaltningsområden som ska samordna inventering, utbildning och statistik. De blir ett mellanled mellan de lokala skötselområdena och länsstyrelsen. 

De ska även föreslå förvaltningsplaner och följa upp satta mål. Att samordna olika intressen kring älgbeståndet är en av de viktigaste uppgifterna.
Älgförvaltningsområdena får däremot inte bestämma tilldelning i jakten eller hur många älgar som ska få fällas. Det ska fortsättningsvis beslutas av de lokala skötselområdena och länsstyrelsen.

”Bra med övergripande förvaltning”
– Det är bra att vi nu har lagt grunden till en ny älgförvaltning. Det har aldrig tidigare funnits en övergripande älgförvaltning för hela länet, där man tar hänsyn till en rad olika faktorer som exempelvis markfrågor, rovdjur och skogsbruk och där de olika intressena samordnas, säger landshövding Maria Norrfalk i ett pressmeddelande.

Gäller från och med årsskiftet
Den nya lagstiftningen börjar gälla från och med årsskiftet, så då blir även viltförvaltningsdelegationens beslut definitiva.
Nu ska man ta fram en målsättning för hela Dalarna om hur stor älgstammen ska få vara, hur könsfördelningen ska se ut och när det gäller betesskador med mera.
Viltförvaltningsdelegationen beslutade även att inte peka ut några områden som lämpliga att sätta ut varg i, eftersom de anser att det inte finns acceptans för det i länet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma