Ny M-kritik om vapenlicenser
  • Sunne Jaktmässa

Ny M-kritik om vapenlicenser

AktuelltPublicerad: 2014-02-26 11:11

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) är fortfarande kritisk till att handläggningstiderna för vapenlicenser tar så lång tid.
– Handläggningstiderna för vapenlicenser är fortfarande oacceptabelt långa och prioriteras i många fall inte, skriver han i ett pressmeddelade.

För en tid sedan bad Sten Bergheden (M) riksdagens utredningstjänst (RUT) undersöka om handläggningstiderna för vapenlicenser har minskat eller ökat i Sverige. Dessvärre visar RUT-rapporten att handläggningstiderna är längre idag än för två år sedan, även om det finns exempel på att de minskat i några län.
– Det positiva som kan utläsas ur RUT-rapporten är att polisen i flera län nu är medvetna om problemet med långa handläggningstider och att det på sikt kan bli tal om webbansökan för vapenlicens. Idag vittnar många polismyndigheter om att det nya vapenärendesystemet som nyss tagits i drift har förlängt handläggningstiderna, men på sikt bör det nya systemet kunna förbättra licenshanteringen, säger Sten Bergheden i pressmeddelandet.

”Fortsätter att trycka på”
Sten Bergheden anser att handläggningstiderna för vapenliecns i det stora hela fortfarande är för långa och att problemet inte tycks prioriteras. Han uppger att han kommer att fortsätta att trycka på på alla nivåer för att polisen ska effektivisera handläggningstiderna i hela landet.
– De åtgärder som genomförts eller planeras är av blandad natur runt om i landet, vilket tyder på bristande prioritering och styrning från centralt håll. Det är bra att RPS nu tar fram en egen rapport kring handläggningstiderna och får det svart på vitt. Men det viktigaste är att RPS nu måste ta tag i problemet och se till att faktiskt lösa det. Vapenlicensarbetet måste prioriteras hos polisen och handläggningstiderna måste minskas omgående, avslutar Sten Bergheden.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster