Nya djurskyddsregler påverkar inte jaktprov
  • Sunne Jaktmässa

Nya djurskyddsregler påverkar inte jaktprov

AktuelltPublicerad: 2010-04-06 16:24

Jordbruksverket har sett över behovet av att förbättra djurskyddet vid olika tävlingsformer med djur – något som sannolikt inte kommer att beröra jakthundsverksamheten.

Det är regeringen som gett Jordbruksverket uppdraget. Sedan årsskiftet har man tittat närmare på olika tävlingsgrenar med djur, vilket resulterat i en rapport där jordbruksverket bland annat riskvärderat olika tävlingsformer. Rapporten kan i förlängningen leda till nya lagförslag.
– Men jag tror inte att det kommer att påverka jakthundsverksamheten. Det är dessutom tveksamt om man kan kalla utställningar, jaktprov och spårprov för tävlingar, eftersom det till största delen handlar om bedömningar och poängsättning inom aveln, säger veterinärinspektör Göran Åkerström på Jordbruksverket.

Kaninhoppning
De vanligast djuren i tävlingssammanhang är hästar och hundar. Men eftersom uppdraget gäller alla djur har man tittat också på exempelvis kaninhoppning och tävlingsformer med renar.
– Jag kan generellt säga att vi inte hittat några uppseendeväckande saker. Vi ska se närmare på exempelvis vallhundstävlingar, men det handlar främst om de djur som vallas, inte hundarna, säger Göran Åkerström.
– Inom etablerade djursporter, som trav och hundkapp, finns i regel redan en väl utbyggd kontrollorganisation och utvecklade djurskyddsrutiner.

Stora prissummor en risk
När Jordbruksverket riskvärderar olika djurtävlingar är till exempel höga prissummor en viktig faktor. Ekonomiska intressen är en mekanism som kan locka till dopning och andra tvivelaktiga metoder.
En annan viktig faktor är hur utbredd nybörjarverksamheten är och i vilken mån den styrs och kontrolleras av organisationerna.
– Dålig styrning bland nybörjare kan givetvis innebära risker där djur far illa på grund av okunskap. Vi har också försökt bedöma de olika organisationernas värdegrunder. Det är viktigt att de ger djurskyddet en framskjuten plats i verksamheten, säger Göran Åström.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma