Oenigt kring vargutsättning i Örebro
  • SVA

Oenigt kring vargutsättning i Örebro

AktuelltPublicerad: 2011-10-14 11:12

Länsstyrelsen i Örebro föreslår Tiveden och nordöstra Kilsbergen som utsättningsplatser för varg om det blir aktuellt.
Men beslutet i viltförvaltningsdelegationen var inte enhälligt då samtliga fem representanter som berörs av vargutsättningen reserverade sig.

– Vi har fullföljt uppdraget av regeringen att föreslå två platser. Men det betyder inte att vi förespråkar att ta emot nya vuxna vargar, säger landshövding Rose-Marie Frebran, ordförande i viltförvaltningsdelegationen. 


En stor turistattraktion
Ett av områdena som föreslås är Tivedens nationalpark i sydvästra delen av länet. Där finns de unika röda näckrosorna i sjön Fagertärn, som i sig är en stor turistattraktion.
Den utpekade platsen sammanfaller i stort med förslaget från länsstyrelsen Västra Götaland som bland annat föreslagit ett område runt Karlsborg.
Det andra området som länsstyrelsen i Örebro föreslår är i Kilsbergen norr om Garphyttan. Området ligger endast några mil väster om Örebro.

Mark ägd av staten
Gemensamt för de båda områdena är att staten äger marken där vargutsättningen föreslås.
Beslutet om att ta fram områden drevs igenom av politiker från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna tillsammans med representanter från naturvårdsintressen och friluftsintressen. 

Representerar branscher som påverkas
De fem representanter som reserverat sig representerar jakt och viltvård, ägare och brukare av jordbruksmark, skogsnäring, yrkesfisket samt lokalt näringsliv. 
I reservationerna skriver Anki Bergqvist som representerar jägarna.
”Alla förutsättningar för en fungerande rovdjurspolitik har drastiskt förändrats till det sämre och gagnar inget vilt på sikt och omöjliggör dessutom en viltförvaltning värd namnet.” 

Turismnäringen inte tillfrågad
Trots att viltförvaltningsdelegationen föreslår att varg ska sättas ut i Tivedens nationalpark, den enda plats där röd näckros finns vilket årligen lockar mängder med turister, så har inte turismnäringen i Tiveden tillfrågats. Det framgår av viltförvaltningsdelegationens protokoll.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare