Oenigt om utländska jägare
  • Sunne Jaktmässa

Oenigt om utländska jägare

AktuelltPublicerad: 2013-10-18 12:11

Regeringen gjorde det möjligt för europeiska jägare att jaga ripa i Sverige. Nu ska Jordbruksverket göra en översyn av vilka effekter detta har haft.

I ett yttrande till översynen skriver länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland att de inte kan se några negativa konsekvenser, och inte heller för rennäringen.
Anders-Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur-Njarg sameby, håller inte med. Han menar att det blivit stora förändringar, särskilt under de två första veckorna av jakten.
– Lokalt väldigt högt jakttryck på de här områden som är attraktiva och vägnära, där du har möjlighet att jaga i princip från bilen och kan påbörja jakten på en gång, säger Anders-Erling Fjällås till Sveriges Radio Oddasat.

Svenska jakten startar tidigare
Samebyn har sina marker för renskötsel längs med riksväg 45 som går mellan Sverige och Norge. Norrmännens intresse för småviltjakten i Sverige har ökat eftersom jakten startar senare i Norge.
– Det skulle finnas en poäng att senarelägga jakten, då skulle man i alla fall få bort en del av de norska jägarna, samtidigt tror jag att kravet på jaktguide på utländska jägare skulle ha en effekt, de skulle lära sig att ta hänsyn ,de har väldigt dålig kunskap om renskötseln och kanske inte är medveten att de stör på det sätt som man gör, säger Anders-Erling Fjällås till radion.

”Måste lyssna på samerna”
J
enny Wik Karlsson anser att Jordbruksverket måste intervjua fler samer i frågan.
– Jag har ju i min dialog med Jordbruksverket förstått att man inte lyssnat på samebyarna. Ska man spegla en verklighet så bör man lyfta även den sidan för de delar de ändå säger att de inte kan hitta siffror och mäta, eftersom man då har påtalat det kanske det finns ett behov av att lyssna på samebyarna, säger Jenny Wik Karlsson till radion.

Ingen skillnad konstaterad
Erik Gustavsson, enhetschef på Naturresurs- och rennäringsenheten i Norrbotten, menar att det inte finns tillräckligt stora belägg för att rennäringen skulle påverkas negativt.
– Det vi har kommit fram till är det som berörs är de två första jaktveckorna på säsongen då vi tidigare kunde stänga ute utländska medborgare att delta i jakten och det vi då konstaterat är att de här två första jaktveckorna är det och har alltid varit ett förhållandevis högt jakttryck, vi har inte konstaterat någon skillnad genom att den tredje paratgrafen i rennäringsförordningen har förändrats, säger Erik Gustavsson till radion.
Gustavsson medger att de själva inte har diskuterat frågan med samerna.
– Vi har i den här gruppen kommit fram till ett sätt att arbeta med det här som varit lika mellan de olika länen och jordbruksverket och sedan då de andra inblandade i uppdraget, säger han till radion.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma