Ökningen av vargstammen bromsad
  • Granngården

Ökningen av vargstammen bromsad

AktuelltPublicerad: 2012-09-11 16:04

Den tidigare snabba ökningen av den svensk-norska vargstammen har enligt den senaste inventeringen bromsats upp.

Enligt forskarnas beräkningar fanns det mellan 285 och 332 vargar vintern 2011-2012, vilket är ungefär lika många som föregående år.

– Man kan inte dra några långsiktiga slutsatser av de här siffrorna. Att ökningen stannar upp då och då är helt naturligt.

Det säger Linn Svensson som är nationell samordnar av inventeringsresultat vid Viltskadecenter.

Rapporten ”Varg i Skandinavien och Finland”, bygger på inventeringsresultat från vinter 2011-2012, vilket betyder att årets föryngring inte finns med i siffrorna.

När det gäller antalet flockar och par samt vargkullar visar rapporten att de låg på ungefär samma nivå vintern 2011/2012 som föregående vinter.

”Man kan således dra slutsatsen att den skandinaviska vargstammen saknade reell tillväxt mellan de två vintrarna”, skriver forskarna.


Satte fart igen
Det är inte första gången som ökningen av vargstammen stannat upp. Även perioden 2000/2001 låg tillväxten stilla, men satte sedan fart igen

Under mätperioden vintern 1998-1999 fram till den senaste inventeringen har antalet föryngringar ökat från sex till 30 föryngringar.

Under samma period ökade antalet vargflockar och par från tio till 60 stycken.

Av den svensk-norska vargstammen finns det absoluta flertalet på den svenska sidan. Endast ett 30-tal vargar finns i Norge. Till det kommer att cirka 30 vargar rör sig i gränsområdet mellan Norge och Sverige.


Bättre genetiskt läge
Det som forskarna ser som positivt med den senaste inventeringen är att de invandrade finsk/ryska vargarnas avkommor har förökat sig vilket förbättrat genitiken i vargpopulationen.

När det gäller dödlighet har sammanlagt 41 döda vargar dokumenterats under perioden 1maj 2011 till 30 april 2012 i Sverige och Norge.

Av dessa sköts 13 vid skyddsjakt, elva blev påkörda av bil eller tåg, fem sköts i nödvärn, tre under licensjakt i Norge, tre dödades illegalt och en dog av sjukdom. Ytterligare en dog av okänd anledning medan ytterligare en är under utredning om det var nödvärn eller illegal jakt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB