Olaglig fälla laglig att bygga
  • SVA

Olaglig fälla laglig att bygga

AktuelltPublicerad: 2009-04-03 09:00

Tillverkaren av Lotins tunnelfälla, avsedd för vildsvin, har anmälts till Rikspolisstyrelsen av en jaktklubb i Eksjö, eftersom fällan inte är godkänd av Naturvårdsverket. Men det är knappast frågan om jaktbrott, utan möjligen marknadsföringsbrott.

En jaktklubb i Eksjö gillar inte att de så kallade Lotinfällorna, stålfällor som är avsedda för vildsvin, säljs trots att de ännu inte blivit formellt godkända av Naturvårdsverket.
Ansökan från tillverkaren är insänd, men det lär dröja ännu en tid innan fällorna får användas eftersom Naturvårdsverket vill göra en förstudie för fälltyper som används för levandefångst av större däggdjur. Därför har verket meddelat att inga nya typer av vildsvinsfällor tillåts tills vidare. I dag finns bara en typgodkänd vildsvinsfälla på marknaden, nämligen Sinkabirum.

Användarens ansvar
Det har föranlett jaktklubben att anmäla tillverkaren och försäljaren Lars-Olof Lundgren till såväl Rikspolisstyrelsen som Justitiekanslern, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
Lundgren själv tar saken med ro och menar att det inte är olagligt att sälja och tillverka fällor, samt att den kan användas till även annan fångst än vildsvin. Det är köparen som ansvarar för användningen.
På den sista punkten ger Christer Pettersson på Naturvårdsverket honom rätt: Lars-Olof Lundgren bryter inte mot jaktlagar eller andra jaktföreskrifter. Det kan bara användaren av fällan göra.

Säljarens ansvar
– Det jag däremot kan tänka mig är juridiskt betydelsefullt för tillverkaren är att köparna informeras om att Lotinfällan faktiskt inte är godkänd alls – än så länge.
– Innan den blivit typgodkänd och fått ett L-nummer får den inte användas för fångst över huvud taget, varken vildsvin eller annat, säger Pettersson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare