Över 1 200 inlägg om vargfrågan
  • Sunne Jaktmässa

Över 1 200 inlägg om vargfrågan

AktuelltPublicerad: 2012-05-08 10:02

Under fyra dagar har Naturvårdsverket haft igång en webbaserad konsultation kring varg, där allmänheten kunnat lämna förslag kring vargfrågan. Över 1 200 inlägg har publicerats.

De förslag som lämnats in via Naturvårdsverkets webbkonsultation har varit öppna för kommentarer, vilket många har tagit fasta på och diskuterat vargfrågan med varandra.
Naturvårdsverket ville ha förslag kring tre specifika områden:
• Förslag på åtgärder som kan minska skador av varg
• Förslag på hur människors oro och rädsla bör hanteras av myndigheterna
• Förslag på hur förslag från allmänheten kan tas tillvara
När det gäller människors oro och rädsla föreslår många att myndigheterna måste lyssna på dem som lever med vargen i sin närhet. Många förslag handlar också om information och kommunikation.

Ständig utveckling
– Vi måste ta människors oro och frustration på allvar. Det ligger på oss som myndighet att tillsammans med länsstyrelsen hela tiden utveckla arbetet med vargförvaltningen och föreslå nya åtgärder och förändringar för en fungerande förvaltning, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Förslagen presenteras senare på webben
Nu ska alla förslag sammanställas och kommer att presenteras på Naturvårdsverkets hemsida. De kommer även att vara med i arbetet med vargförvaltningen.
Just nu håller man på att ta fram förvaltningsplanen för varg som ska vara klar den 1 juni, och en del förslag kan vara med redan där.
Förvaltningsplanen ska vara ett levande dokument som kan revideras och därmed kan fler förslag komma med i den.
Andra förslag kan genomföras utan att de ingår i förvaltningsplanen, exempelvis om det gäller information och kommunikation.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma