Polisen kovänder i Lillhärdalfallet
  • SVA

Polisen kovänder i Lillhärdalfallet

Ytterligare två misstänkta återfår nu sina vapen

AktuelltPublicerad: 2015-08-11 08:15

Polismyndigheten gör nu en kovändning och lämnar tillbaka jaktvapnen till två av de misstänkta i Lillhärdalfallet. Så sent som i februari förklarade poliskommissarie Nils-Olov Gärdin att vapnen var omhändertagna eftersom polisen var övertygad om att de fem misstänkta skulle fällas för illegal vargjakt. Men nu ändrar sig alltså Nils-Olov Gärdin.
– Vi har funderat på saken och tycker att det känns mest rätt så här, säger Gärdin till Jakt & Jägare.

Det var i maj 2012 som fem män från trakterna av Lillhärdal greps under spektakulära former i det så kallade Tandsjöreviret på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen. Länsstyrelsens naturbevakare var övertygade om att det var illegal vargjakt på gång och hade mobiliserat ett stort polispådrag med bland annat helikopter.

Frikända nekades sina vapen
De fem åtalade har hela tiden nekat till brott och hävdat att det var ute för att reka inför bäverjakt. Det finns ingen teknisk bevisning mot de åtalade och Mora tingsrätt frikände dem.
Alla fem fick sina jaktvapen beslagtagna i samband med att de greps, anhölls och häktades. Tre av dem överklagade och fick rätt av Förvaltningsrätten, som slog fast att vapnen inte kunde hållas av polisen så länge åtalet inte prövats i domstol.

Förvaltningsrättens syn på saken 
”Att en person är skäligen misstänkt kan i bevishänseende inte jämställas med att det är sannolikt, eller föreligger sannolika skäl att anta, att personen kommer att dömas för brottet", skrev Förvaltningsrätten i sin dom hösten 2012.
Två av männen, bland annat Anders Dunder i Lillhärdal var inte med i den första vändan för överklagningar. När Mora tingsrätt i november 2014 meddelade sin frikännande dom mot samtliga åtalade vände sig Anders Dunder och en av de andra åtalade till polisen för att få tillbaka sina vapen.

Så sa Gärdin i februari 
Polismyndigheten i Jämtland och Västernorrland sa nej med hänvisning till att åklagare Åse Schoultz överklagat och att ärendet kommer upp för överprövning i Kammarrätten i månadsskiftet september-oktober.
– Vårt beslut grundar sig på att åklagaren är övertygad om att de kommer att fällas för illegal vargjakt, sa poliskommissarie Nils-Olov Gärdin till Jakt & Jägare i februari i år.
Han fick frågan:

• Borde inte ni justera ert beslut, just med anledning av hur förvaltningsrätten beslutade i ärendet med dem som överklagade?
– Kan, kan vi väl, men det är så här vi resonerar i ärenden där människor är misstänkta för brott. Blir de fällda kommer vapenlienserna att återkallas. Åklagaren tror ju på fällande dom och då är det vår skyldighet att hålla vapnen i beslag, svarade Nils-Olov Gärdin.

Så säger Gärdin nu 
Men nu har Gärdin alltså ändrat sig. På måndagen meddelade han Anders Dunder och den andre åtalade, per telefon, att de kommer att återfå sina jaktbössor.
– Vi har tittat på rättsläget och pratade med kollegor och tycker att vi häver vårt beslut nu. Blir de fällda i hovrätten så tar vi omtag i frågan. Det känns mest rätt så här helt enkelt, säger Nils-Olov Gärdin.
Han har nu tagit intryck av att tre av männen fick rätt i Förvaltningsrätten om de omhändertagna vapnen, samt den friande domen i Mora tingsrätt.
– Det känns vettigt nu att lämna tillbaka vapnen, säger Nils-Olof Gärdin.

• Gjorde ni fel när ni inte återlämnade vapnen tidigare?
– Nej, formellt har vi gjort rätt, det är inget snack om det. Men nu har vi tagit beslut att göra så här, återlämna vapnen, och jag tror inte att det är någon som klagar på det, säger Nils-Olov Gärdin.

Grumlad glädje 
Anders Dunder har missat flera jaktsäsonger och är glad att få tillbaka sina vapen, men glädjen grumlas.
– Det har varit fruktansvärt jobbigt och jag tror att polisen lämnar tillbaka vapnen nu för att liksom släta över vad som hänt. Hur allt än slutar så har man straffat oss.
– Och då ska man veta att vi var fyra personer med obrukbara vapen på platsen. Den femte befann sig med brukbart vapen 1,3 mil i från oss. Ändå har man anklagat oss för illegal vargjakt, säger Anders Dunder.

 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare