Poliser får vara med i APU
  • Sunne Jaktmässa

Poliser får vara med i APU

AktuelltPublicerad: 2012-09-05 15:46

Det är inget hinder för poliser att var medlemmar i APU, den organisation som påstår sig förebygga illegal jakt i Rialaområdet. Det har chefsjuristen Jan Nyrén vid Stockholmspolisen kommit fram till efter att på nytt ha prövat om arbetet som polis är förenligt med medlemskap i APU.
Av APU-poliserna som från början var sju är det idag bara tre kvar.

APU har skrivit på sin hemsida att de bevakade området runt den gård i Roslagen som i augusti fick 31 får dödade av varg. APU påstod de skulle ha ”rangers” i området för att förhindra ”tjuvjakt”.

När polisledningen tidigare prövat om medlemskap i APU är förenligt med att vara polis underströk chefsjurist Jan Nyrén att de som APU-medlemmar inte fick ägna sig åt verksamheter som liknade polisens. Han skrev följande:

”Aktiviteter som har direkt eller nära anknytning till polisverksamhet – t.ex. sådan som innehåller inslag av bevakning och/eller civil olydnad är självklart - enligt bl.a.7§LOA – inte tillåtet för dig som offentligt anställd polisman.”


Prövades på nytt
Att APU nu skulle bevaka gården och också ha ”rangers” i området föreföll som ett klart brott mot reglerna. Därför prövades frågan på nytt.

Polisledningen begärde därför in yttrande från sex poliser som tidigare fått sin sak prövad. En sjunde polis hade hoppat av APU i oktober förra året och var därför inte längre aktuell för att prövas.

Av den sex poliser som återstod har ytterligare tre hoppat av APU och behövde därför inte prövas.

De tre som är kvar har varierande svar.


”Olycklig rubriksättnng”
En polis skriver att det som nämns på APU:s hemsida angående bevakning är en ”olycklig rubriksättning av den som uppdaterat hemsidan”. Han hävdar vidare att han aldrig vistats i närheten av den aktuella gården och har heller aldrig utfört någon bevakning.

En annan polis hävdar att han inte är involverad i vad som skrivs APU:s hemsida. Han påstår att de är ”en grupp som tycker om att vistas i naturen och om tid finns så träffas de i skogen och tar en fika”.

Den tredje polisen hävdar att han ”aldrig deltagit i bevakningsuppdrag och har inte heller hört talas om att detta förekommit”.


ˆinte utfört bevakning”
Med de förklaringarna skriver chefsjurist Jan Nyrén i beslutet att: ”Av övriga personers svar framgår att de inte utfört bevakning på sätt som beskrivits på APUs hemsida”. Inte heller har poliserna ägnat sig åt något annan aktivitet som har nära anknytning till polisverksamhet, enligt juristen.

APU har tidigare gjort sig känt för att gå ut med en mängd beskyllningar och påståenden om att de hittat ”illegala fällor” och ”förgiftningar” i Rialaområdet.

Jakt & Jägare har gång på gång kontrollerat med polisen och Norrtälje kommuns miljöförvaltning om uppgifterna stämt men hittills utan att finna något stöd för påståendena.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster